Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Elevinflytande och trygghet

För att skolarbetet skall fungera måste man som personal och elev känna sig trygg på skolan. Detta är något vi på Brinellgymnasiet tar på största allvar och arbetar med.

På Brinellgymnasiet skall alla kunna känna sig trygga och säkra. Vi har självklart arbetat fram handlingsplaner mot hot, våld, trakasserier och mobbing. Vi arbetar också aktivt med elevinflytande och relationsskapande.

Vi tror att delaktighet har en stor del i att känna sig trygg. Därför arbetar vi mycket med elevinflytande på Brinellgymnasiet. Som elev hos oss har du möjlighet att engagera dig som klassrepresentant, elevskyddsombud, gymnasierådsrepresentant och/eller studentkommitten.

Om du inte vill engagera dig så formellt finns alltid möjlighet att framföra dina önskemål eller åsikter om hur skolan arbetar eller ska arbeta till skolhälsovården, personalen som arbetar i Brinellhörnan, skolpastorn, lärare eller någon av vår övriga personal.

Vi lyssnar alltid på elevernas önskemål och tar dem under övervägande för att se vad vi kan göra för att förbättra upplevelsen av elevernas skolgång hos oss.

Brinellgymnasiets ordningsregler revideras varje år. Tillsammans med eleverna i Gymnasierådet tittar man på ordningsreglerna och ser över vad man vill uppnå med dem och om något behöver ändras. Naturligtvis pratar varje klass och grupp om regler och förhållningssätt i den egna gruppen. Elever träffar och får möjlighet att säga vad de tänker till den politiska ledningen i resultatdialoger och ungdomsdialoger. tdialog.

Kontakt

Expandera Minimera

Gymnasiechef
Richard Weibull
0380-51 88 50
richard.weibull@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.