Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Drogpreventivt arbete

Vi hoppas att tiden på Brinellgymnasiet ska bli rolig, lärorik och meningsfull. Lusten att lära är starkt kopplad till känslan av hälsa och välbefinnande. Detta gynnas av faktorer som trygghet och trivsel, upplevelse av sammanhang, delaktighet, inflytande och självkänsla.

Brinellgymnasiet ska erbjuda en trygg arbetsmiljö, där alla trivs och får möjlighet att utvecklas. Skolan arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att tidigt uppmärksamma personer som riskerar sin hälsa och utveckling med alkohol och droger samt vidtar åtgärder mot missbruk.

Brinellgymnasiet ska vara en drogfri arbetsplats. Alkohol och andra droger får inte brukas, innehas, säljas eller förvaras på skolan. Det gäller även skolverksamhet som sker utanför skolområdet, som till exempel studieresor.

Drogtestprogrammet godkändes och infördes under våren 2010. Metoden bygger på frivillighet. Det viktigaste i det preventiva arbetet är det individuella samtalet med eleven kring droger.

Hur går testerna till?
Elever kan bli utvalda att vara med i skolans drogtestprogram. I samband med drogtestet hålls ett individuellt samtal med eleven kring elevens syn på droger. De erbjuds även att få lämna ett urinprov. Detta är frivilligt och eleven väljer själv om hen vill delta eller inte. Om minderårig elev väljer att avstå underrättas i sådana fall vårdnadshavare för kännedom.

Vi uppmuntrar er att ta del av vår plan för vårt drogpreventiva arbete på Brinellgymnasiet. Se drogplanen här. Word, 89.9 kB, öppnas i nytt fönster.

För övriga frågor kontakta gärna vår elevhälsa.

Kontakt

Expandera Minimera

Elevhälsochef
Liselotte Thure
0380-51 80 59
liselotte.thure@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.