Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Trivsel

För oss på Brinellgymnasiet är det väldigt viktigt att alla våra elever och vår personal trivs och har en bra arbetsmiljö. Därför lägger vi stor vikt vid vårt så kallade trivselarbete. Det vill säga allt vi jobbar hela tiden för att behålla och utveckla vår värdegrund - respekt, ansvar, kunskap och trivsel.

För att uppnå ett bra arbetsklimat tror vi att alla, elever och personal, har ett gemensamt ansvar. Det är viktigt att vi visar varandra respekt för våra likheter och för våra olikheter, att vi tar ansvar för oss själva, varandra och vårt arbete och utveckling. Kunskap är lätt att bära och för oss handlar det inte bara om kunskap i våra olika gymnasieämnen, även om de såklart är centrala, utan också social och emotionell kunskap. Trivsel för oss handlar inte minst om att alla ska känna sig trygga i att vara sig själva och uttrycka sin egen personlighet. Vårt mål är att alla, personal och elever, ska känna att skolan är en trygg plats där alla känner sig hemma.

För att uppnå detta arbetar vi med många olika projekt. Vi utgår från att alla vill varandra väl, är engagerade och visar varandra hänsyn. Självklart har vi handlingsplaner mot mobbning, trakasserier, hot och våld som vi arbetar kontinuerligt med för att de alltid ska vara aktuella. Vi håller också utrymningsövningar och pratar om vad vi ska göra om det händer något allvarligt, vilket också är en del i att känna sig trygg..

Vi lägger mycket tid på att skapa ett arbetsklimat där alla har möjlighet att visa sina styrkor och få hjälp med sina svagheter. I detta arbete har vi bland annat specialpedagoger, speciallärare, skolhälsovård, skolpastor och våra elevassistenter. Läs gärna mer om våra olika projekt och hur vi arbetar med elevinflytande här till höger.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.