Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Distansundervisning för samtliga klasser - med undantag

Exempelbild

Från och med måndag den 7 december ska alla klasser på Brinellgymnasiet få undervisning på distans till den 22 december. Detta efter nationellt beslut om distansundervisning, från regeringen i samråd med Folkhälsomyndigheten.

Gymnsiesärskolan och Individuella programmet är undantag från beslutet som innebär att undervisning i största möjliga mån ska ske på distans.

Enligt Folkhälsomyndigheten ska det vara en låg tröskel för praktiska moment som inte kan skjutas upp. Däribland nationella prov och andra examinationsuppgifter som inte kan genomföras på distans. Även elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning ska få undervisning på plats, efter beslut av rektor.

Alla elever erbjuds att komma till skolan och äta lunch.