Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Så ska trängseln minska på Brinellgymnasiet – distansundervisning införs

Exempelbild

Från och med måndag kommer Brinellgymnasiets årskurs 2:or och 3:or, som läser högskoleförberedande program, att få distansundervisning varannan vecka. Syftet är att förbättra möjligheterna att hålla avstånd i skolan och baseras på Anna Ekströms budskap i samband med presskonferensen i onsdags och det skärpta coronaläget.

Det här beslutet gäller i första hand fram till jullovet, tisdagen vecka 52. Sedan kommer det att utvärderas den 7 januari. Då kommer även besked om huruvida distansundervisningen kommer fortsätta eller inte, beroende på hur det har fungerat och hur smittspridningsläget ser ut.

Om du som lärare önskar att en grupp eller enskild elev ska komma till skolan, prata med din rektor. Vi är väl medvetna om att det här inte är det mest optimala för alla elever. Samtidigt vet vi, med våren i bagaget, att distansundervisning fungerar bättre för elever som läser högskoleförberedande program jämfört med yrkesförberedande program. I och med detta kommer det också att uppstå en del problem med exempelvis individuella valen. Försök att hitta en lösning som passar för varje grupps behov, ta kontakt med din rektor för rådgivning.

I samband med att personantalet minskar med omkring 160-190 personer varje vecka kommer caféet och bibliotekets balkong att öppna igen. Vi uppmanar lärare och annan personal att fortsättningsvis låta klassrummen stå öppna, för att eleverna ska kunna sprida ut sig.

Kom ihåg att alla har ett gemensamt ansvar att påminna elever om det allvarliga pandemiläget – håll avstånd, tvätta händer och stanna hemma vid symptom.


Vecka

Klasser med distansundervisning

48

EK19A, EK19B, ES19, NA19, SA19A, SA19B, TE19

49

EK18, ES18, NA18, SA18A, SA18B, TE18

50

EK19A, EK19B, ES19, NA19, SA19A, SA19B, TE19

51

EK18, ES18, NA18, SA18A, SA18B, TE18

52 ()

EK18, ES18, NA18, SA18A, SA18B, TE18