Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Skolans anpassningar för att minska risken för smittspridning

Exempelbild

Brinellgymnasiet kommer att ha undervisning i skolans lokaler från skolstart, men med beredskap att ställa om till distansundervisning om situationen skulle förändras eller om regeringen eller myndigheter skulle uppmana till distansundervisning. För att minska risken för smittspridning har skolan gjort vissa anpassningar och åtgärder.

Det personliga ansvaret är stort
Den svenska strategin för att minska smittspridning bygger mycket på att varje person tar sitt personliga ansvar för att minska smittspridningen. De viktigaste uppmaningarna är att hålla avstånd, ha god handhygien och stanna hemma om du är sjuk.

Det viktigt att du är hemma om du är sjuk, även vid lindriga symtom. Symtom på covid-19 kan variera från person till person men vanligt är: hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk. Vid symptom ska du kontakta din vårdcentral, som sedan gör en bedömning om du ska provtas för covid-19.

Om du är sjuk, stanna hemma till du har varit symtomfri i minst två dagar. Om du efter sju dagar känner dig återställd men har kvar lättare symtom i form av torrhosta eller rinnsnuva är du välkommen till skolan.

Att hålla avstånd
Håll minst en armlängds avstånd till personer som du inte träffar dagligen. Genom att hålla avstånd minskar risken att överföra smitta.

Möblerna i klassrummen ska vara uppställda så att så stora avstånd som möjligt kan hållas.

Vi rekommenderar också alla att gå ut utomhus under raster och undvika trängsel.

God handhygien
I första hand uppmanar vi alla att tvätta alltid händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder innan maten och gärna fler gånger under dagen. Tvål och ljummet vatten dödar viruset. Eftersom det kan vara svårt att tvätta händerna vid några platser kommer skolan se till att det finns handsprit i matsalen, där man tar mat, i Brinellhörnan, vid huvudentrén och i biblioteket.

Om tvål och pappershanddukar saknas på någon toalett eller handsprit vid de ovan nämnda platserna saknas, felanmäl via mail till vaktmästeriet så ser dom till att det åtgärdas.

Städning
Städningen prioriteras på ett annat sätt än normalt. Kontaktytor, typ handtag, ledstänger etc och toaletter prioriteras högre än vanligt.

Matsal och Café Brinellhörnan
För att minska trängseln i matsalen har borden spridits ut och möjligheten att äta mat i Brinellhörnan införts. Dessutom kommer bord finnas utomhus bakom matsalen. På sikt kommer där också byggas ett trädeck. Det kommer finnas personal på plats i matsalen.

Det är viktigt att alla elever håller de mattider som finns på schemat och inte äter vid andra tider.

Om någon vill hämta mat och äta på annan plats finns möjligheten att hämta i en egen matlåda och äta med egna bestick. Varje person tar då ansvar för sin egen disk. Detta gäller inte personal som äter med de kuponger som avser tillsynsansvar. Tillsynsansvar förutsätter att man äter i matsalen.

Idrott
Ombytt idrottsundervisning kommer ske. Antalet personer i varje omklädningsrum begränsas. Dessutom kommer ett nytt flöde införas så att förflyttningarna i idrotten blir ”enkelriktad”.

Annan undervisning
Skolledningen uppmuntrar lärare som ser möjligheten att lägga viss undervisning utomhus.

Inställd verksamhet
Större gemensamma samlingar ska undvikas. Det innebär att gemensamma samlingar för elever inte kommer genomföras, t ex vid skolstart. Föräldramöten och öppet hus kommer genomföras på alternativa sätt. Exakt hur återkommer vi om. Vi ställer också in personalens gemensamma fredagsfika.

Att ta sig till och från skolan
Försök undvika att åka kollektivtrafik om möjligt. Du kan bidra till minskad trängsel i kollektivtrafiken genom att gå, cykla eller använda andra färdsätt till skolan. En möjlighet kan vara att samåka i egen bil med någon/några som du träffar i vardagen.

Vi måste hjälpas åt att minska riskerna!

Skolledningen vid Brinellgymnasiet
Genom
Richard Weibull
Gymnasiechef

Info inför skolstart.docx Word, 87.6 kB, öppnas i nytt fönster.