Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Information om läsårsstart på Brinellgymnasiet

Exempelbild

Från terminsstart kommer undervisningen på Brinellgymnasiet åter att ske på plats i skolans lokaler.

Men i rådande situation kommer inte allt att vara som vanligt. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att stoppa smittspridningen av Covid -19 utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vid minsta förkylningssymptom ska elever och personal alltid stanna hemma. I skolan ska alla hålla avstånd till varandra, hålla en god handhygien och följa skolans hänvisningar för att hejda smittspridningen. Skolan kommer undvika större samlingar, öka städningen av ytor som handtag/räcken, bänkar/bord och toaletter, tillhandahålla handdesinfektion vid matserveringen, sprida ut mattiderna för att minska trängseln i matsalen, bedriva viss undervisning utomhus och försöka öka avståndet mellan sittplatser. Vi ser gärna att elever vistas utomhus eller i programmets lokaler, för att hålla distans och undvika kontakt mellan elever i olika klasser/på olika program.

Brinellgymnasiet för en dialog med Länstrafiken, men om det är möjligt uppmanar vi alla att gå, cykla eller använda andra alternativa färdsätt till och från skolan.