Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Skolinspektionen granskar rektorsområde 3

Exempelbild

Skolinspektionen kommer den 26 och 27 november att genomföra en granskning av rektorsområde tre inom områdena rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt bedömning och betyg.

Under granskningsbesöket kommer Skolinspektionen att genomföra observationer av undervisningen. Syftet med observationerna är att Skolinspektionen ska se exempel på hur undervisningen vid skolan är utformad. Alla observationer genomförs på samma sätt i granskningen utifrån en observationsanvisning där det framgår vad utredarna särskilt ska uppmärksamma.

Därefter kommer Skolinspektionen att genomföra intervjuer med elever, lärare, elevhälsa och rektor.

Efter granskningsbesöket kommer huvudmannen, Nässjö kommun, att få ta del av den information och det material som Skolinspektionen samlat in under och i samband med granskningsbesöket. Utifrån den insamlade informationen kommer Skolinspektionen fatta ett beslut. Besluten inom regelbunden kvalitetsgranskning innehåller en bedömning av i vilken utsträckning verksamheten uppfyller Skolinspektionens kvalitetskriterier inom de granskade områdena.

Brev till elever och vårdnadshavare
Skolinspektionens informationsbrev Pdf, 225.5 kB.angående granskningen kommer att skickas till elever och vårdnadshavare på RO3.

Varför är vår skola utvald?
Före inspektionen gör Skolinspektionen en kartläggning av alla skolors kunskapsresultat, vad tidigare besök från myndigheten har visat och om det finns anmälningar mot skolorna. De tittar också på resultaten från Skolinspektionens enkät som dehar gjort med ett antal elever, vårdnadshavare och lärare. Utifrån detta väljer Skolinspektionen ut de skolor som ska besökas.