Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Glädje och fantastisk energi när våra studenter sprang ut

Exempelbild

Idag kl. 13.00 sprang våra studenter ut till sina familjers och anhörigas jubel. Vi önskar alla ett stort lycka till!

Tack vare stora donationer får ett flertal avgångsstudenter stipendium när studierna på Brinellgymnasiet avslutas. Här kommer en förteckning över vilka elever som mottog stipendium i år.

Göte Öhrskogs Gymnasiestiftelse

Klass

Namn

Belopp

Motivering


BA16

Jimi Johansson

5.000

Jimi Johansson gör alltid sitt yttersta samt bidrar med positiv stämning i sin omgivning. Han har en naturlig fallenhet för yrket och visar ett stort engagemang och yrkesstolthet. Han kommer att bli ett fint tillskott till byggbranschen.


BF16

Malin Karlsson

5.000

Malin är en god representant för BF-programmet och en förebild för andra. Hon har genom en hög ambitionsnivå nått mycket fina studieresultat

BF16

Alma Karlsson

5.000

Har på ett fint sätt tagit en ledarroll i klassen och visat prov på mycket goda kunskaper.

EE16

Emil Rehn

5.000

För sitt ihärdiga arbete med varje enskild uppgift och sina goda studieresultat.

ES16

Love Gullbo

5.000

Mycket goda studieresultat. En personlig konstnärlig stil och ett stort engagemang

HVFRI16

Casper Rehn Wemstad

5.000

Är intresserad av frisöryrket och har ett brinnande intresse. Är plikttrogen, vill lära och utveckla sig mer inom frisörbranschen. Goda studieresultat, Har god kundservice och har varit en god kamrat.

HVSTY16

Michaela Uldin

5.000

Michaela Uldin har varit en god kamrat och värnat om att klassamanhållningen skall vara bra. Hon har haft en stor kämpaglöd, som med god framgång givit resultatet att Michaela fått fina betyg.

IN16

Cornelia Svahn

5.000

För utmärkt studieresultat och en fantastisk kämpaglöd genom sina studier på Brinellgymnasiet. Cornelia har också visat en fantastisk uthållighet för att nå högskolebehörighet.

NA16A

Bailasan Ahmed

5.000

För excellenta studieprestationer under stort socialt ansvarstagande, för sig själv och familjen.

NA16B

Sixten Leijon

5.000

För excellenta studieprestationer.

SA16A

Hanna Hildingsson

5.000

För goda studieresultat och stort engagemang.

SA16B

Kevin Ibrahim

5.000

För att under dessa tre år ha utvecklats både personligt och betygsmässigt. Eleven har visat engagemang och ett stort ansvarstagande samt bidragit med positiv energi i klassen.

TE16

Oscar Karlsson

5.000

För hårt arbete och utmärkta studieresultat.

TE16

Johan Karlqvist

5.000

För hårt arbete och utmärkta studieresultat.

VF16

Ossian Knutsson

5.000

För sitt hårda arbete, närvaro och sin personliga glöd.

VO16

Stina Andersson

5.000

Stina är ambitiös, engagerad och en god klasskamrat och medarbetare som är väl rustad för sin framtida yrkesutövning.

SNSAM15

Erik Karlsson

5.000

För sitt hårda arbete, närvaro och sin personliga glöd.

 

Stiftelsen Aktiestinsen Lennart Israelssons Gymnasiefond 

Stipendium

Klass

Namn

Belopp

Motivering

Aktiestinsen – EK och HA

EK16A

Li Rostedt

7.000

Goda studieresultat

Aktiestinsen - EK och HA

EK16A

Antonella Cavar

7.000

Goda studieresultat

Aktiestinsen - EK och HA

EK16A

Judith Friman

7.000

Goda studieresultat

Aktiestinsen - EK och HA

EK16A

Cornelia Virsén

7.000

Goda studieresultat

Aktiestinsen - EK och HA

EK16B

Emil Mattisson

7.000

Goda studieresultat

Aktiestinsen - EK och HA

HA16

Jonna Bredberg

7.000

För väl genomförda studier

Aktiestinsen - EK och HA

HA16

Natalie Karlsson

7.000

För väl genomförda studier i karaktärsämnena


Aktiestinsen - UF

EK16A

Li Rostedt

5000

Lacetop UF

Aktiestinsen - UF

EK16A

Cornelia Virsén

5000

Utvecklat en egen produkt för att hålla skosnör-

Aktiestinsen - UF

EK16A

Judith Friman

5000

ena på plats och haft stora framgångar på

Aktiestinsen - UF

EK16A

Hanna Ljunqvist

5000

regionala mässan.

Aktiestinsen - UF

EK16A

Therese Lindberg

5000

Aktiestinsen - UF

EK16A

Fanny Erixon

5000


Aktiestinsen - UF

TE16

Emma Fransson

5000

Vedställ UF

Aktiestinsen - UF

TE16

Jonna Karlsson

5000

Professionellt företagande där alla varit väl in-

Aktiestinsen - UF

TE16

Lisa Rapp

5000

satta i välskött företag

Aktiestinsen - UF

TE16

Alvina Öhrlund

5000

Aktiestinsen - UF

EK16B

Emil Mattisson

5000

Aktiestinsen - UF

EK16B

Jesper Grandell

5000


Aktiestinsen - UF

EK16A

Antonella Cavar

5000

Tablesavers UF

Aktiestinsen - UF

TE16

Erik Landgren

5000

Stora försäljningsframgångar och bra lönsamhet

Aktiestinsen - UF

TE16

Josephine Lindell

5000

med underlägg i trä där hälften varit griffel-

Aktiestinsen - UF

TE16

Emma Sjösten

5000

tavla. Allt tillverkat av spillmaterial.

Aktiestinsen - UF

TE16

Felix Svensson

5000


Aktiestinsen - UF

TE16

Julia Kindvall

5000

Detailart UF. Framgångsrikt enmansföretag med detaljrikt konstnärskap.

 

Stiftelsen Aktiestinsens Gymnasiefond för järnvägsutbildning 

 

Namn

Belopp

Motivering


Arkadiusz Borowik

3.000

Arkadiusz har under sin studietid visat stort intresse för sina studier.


Aron Ljungqvist

3.000

Aron har visat stort intresse för sina studier och på sin praktikplats.


Hugo Ragnar

3.000

Hugo har visat stor glädje och stort intresse under sin studietid med goda resultat.


Jesper Isner

3.000

För sina goda egenskaper när det gäller problemlösning, vilket även varit till nytta för studiekamraterna.


Mikael Sundqvist

5.000

Mikael har varit ett föredöme med sitt stora engagemang och intresse för studierna.


Gustaf Nilsson

5.000

För mycket väl genomförda studier och enastående engagemang.


Jawad Osmani

3.000

För goda studieresultat och stor framåtanda.


Patrick Sjöstrand

3.000

För enastående intresse och väl genomförda studier.


Susann Björk

4.000

För mycket goda studieresultat och stort intresse för yrket.

 

 

Övriga stipendier

Skriv tabellbeskrivning här

Stipendium

Klass

Namn

Belopp

Motivering

1. BU-nämnden/2.NÖ kommuns stiftelse för utbildningsändamål.

BF

Frida Gyllensvan Hjalmarsson


Frida Gyllensvan Hjalmarsson har visat prov på gott yrkeskunnande under sina APL-perioder i Kaunas, Litauen och i Sävsjö.

1. BU-nämnden/2.NÖ kommuns stiftelse för utbildningsändamål.

BF

Johanna Johansson


Johanna Johansson har med sina höga ambitioner nått ett fint studieresultat samt varit en skicklig ledare under APL både i Kedainiai, Litauen och i Nässjö.

Socialnämnden

VO

Tuva Totan

2.000

Tuva har under gymnasietiden gjort en stor personlig utveckling och även utvecklats i sin omvårdnad- och omsorgskompetens på ett bra sätt.

Socialnämnden

VO

Cecilia Bengtsson Linnér

2.000

Cecilia har en hög omvårdnad- och omsorgskompetens, uppvisar ett mycket gott förhållningssätt och bemötande i vård- och omsorgsarbetet.

Gymnasiearbetet

VO

Hamed Aya Rashid Hamed

500

Aya har genomfört sitt gymnasiearbete, såväl praktiskt som teoretiskt, på ett föredömligt sätt

IF metall bästa kompis

IN

Hannes ErlandssonIF metall bästa studieresultat

IN

Cornelia SvahnSveriges Byggindustrier/RYK

BA

Hugo Engström

2.500


Sveriges Byggindustrier/RYK

BA

Aphisit Koetsalung

2.500

 

BYA utbildningsstipendiun

BF

Tilda Gyllensvan


Tilda är ambitiös, noggrann och engagerad. Utmärkta egenskaper för en bra väktare.

Securitas Väktarstipendium

BF

Tilda Gyllensvan

2.000

Att vara driftig, noggrann och ambitiös är viktiga egenskaper för en väktare. Det är det som kännetecknar Tilda Gyllensvan.

Wella

HVFRI

My Nordenström


Eleven har tilldelats Wella best student award 2019 för sina goda studieresultat och för sitt genuina intresse och sin fallenhet för frisöryrket.

Region Jönköping

VO

Matilda Andersson

2.000

Matilda Andersson har såväl i skolarbetet som i vårdyrket visat på stort ansvarstagande och personlig mognad.

Teknikcollege

TE16

Lisa RappVård - och omsorgscollege


Hamed Aya Rashid Hamed

500


Palina Stipendiet


Ellen Schultz


Ellen får detta pris tack vare goda studieresultat samt att varit en mycket god kamrat och har haft en kämpaglöd.

Nässjö köpmannaförening

HA

Josephine Karlsson

2.000

Väl genomförd APL