Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Elevhälsa

Elevhälsa

Inom elevhälsan i Nässjö kommun finns många olika kompetenser representerade: specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, psykologer och skolläkare. Elevhälsans verksamhet är riktad mot elever i förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasiet.

Elevhälsan är organiserad i så kallade lokala stödteam. Dessutom finns en gemensam stödfunktion i kommunen, som har som uppdrag att stötta skolorna i det specialpedagogiska arbetet. Om du har frågor och funderingar kring ditt barns utveckling eller beteende kan du kontakta personalen på den centrala elevhälsan.

Bedömning och utredning

Elevhälsan arbetar bland annat med bedömning och utredning av barns inlärningssvårigheter och utveckling. Utredningar görs bara när vi misstänker att ett barn behöver en annan skolform, t.ex. särskola.

Konsultation och handledning

Elevhälsan arbetar mot personalen i skolan med konsultativa samtal och handledning kring bemötandet av barn. I ett tidigt skede kan vi exempelvis kartlägga en elevs problem med beteende, koncentration eller relationer, med målet att göra problemen hanterbara för pedagogen.

Medicinsk elevhälsa

Den medicinska elevhälsan är kostnadsfri och personalen har tystnadsplikt. Skolsköterskan och skolläkaren kan hjälpa till med enklare sjukvård.

Psykosocial elevhälsa

Nässjö kommun har en särskild samlingssida med information för barn- och ungdomar med psykisk ohälsa.

Kontakt

Expandera Minimera

Centrala elevhälsan


Verksamhetschef

Solbritt Einarsson
0380-51 72 21

Skolpsykologer
Ann-Charlotte Holm
0380-51 89 01

Sara Strömquist
0380-51 86 16

Axel Kornfält
0380-51 81 85

Skollogoped
Elena Dernroth
0380-51 73 37

Specialpedagog (inriktning läs och skriv)
Anette Silfwerbrand
0380-51 84 12

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.