Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Slumpvisa frivilliga drogtester

Brinellgymnasiets slumpvisa, frivilliga drogtestprogram - Vi hoppas att tiden på Brinellgymnasiet ska bli en rolig, lärorik och meningsfull tid för ditt barn/ungdom! Lusten att lära är starkt kopplad till känslan av hälsa och välbefinnande. Detta gynnas av faktorer som trygghet och trivsel, upplevelse av sammanhang och helhet, delaktighet, inflytande och självkänsla.

”En god lärmiljö främjar hälsan och en god hälsa främjar lärandet”

Elevhälsans funktion är att stödja och främja elevernas hälsa, villkor och arbete i skolan. Elevvården bedrivs av all skolpersonal, men elevhälsan har det specifika uppdraget.

I skolans elevhälsoteam ingår skolsköterskor, skolkuratorer, specialpedagoger och studievägledare. I samarbete med lärare och rektorer arbetar vi för att skapa en gynnsam studietid för våra elever.

Vår ambition är att Brinellgymnasiet ska vara en trygg arbetsmiljö fri från droger. Det mest framgångsrika drogförebyggande arbetet bland barn och unga är att de mår bra och känner sig trygga.

Just i tonåren sker mycket i ungdomarnas liv och det ingår att testa gränser. En del ungdomar kommer i kontakt med droger, och av dem är det några som testar. Problemet är att vi inte vet vilka som kommer att fortsätta och vilka som slutar. En orsak till att några slutar snabbt är att de får en reaktion på det de gjort. Grupptrycket bland ungdomar är mycket starkt. Att kunna skylla på skolans slumpvisa drogtest då man blir erbjuden en drog, är en trygghet och ett bra skydd tror vi!

Brinellgymnasiet införde under VT 2010, frivilliga, slumpmässiga drogtester.

Drogtestprogrammet har granskats och godkänts av JO våren 2010. Metoden bygger på frivillighet.

Hur går testerna till?
Elever kan bli slumpvist utvalda att vara med i skolans drogtestprogram, de får då lämna ett urinprov. Detta är frivilligt och eleven väljer själv om hen vill delta eller inte. Om minderårig elev väljer att avstå underrättas i sådana fall vårdnadshavare för kännedom.

Varför frivilliga, slumpmässiga drogtest?

För att stötta eleverna att stå emot grupptryck och våga säga nej till droger.

- Genom undersökning vet vi att man idag har en allt mer liberal syn på droger, och droger förekommer i alla miljöer och kretsar.

- Vi vet också att även ett enda drogintag skulle kunna vara livsfarligt.

- Tillgången till narkotiska preparat är stor. Det är lätt att få tag på droger t.ex. genom internet. Det finns mängder med sidor som säljer och kommunicerar droger, vilka besöks av många ungdomar! Titta gärna in på Darknet och Flashback t.ex.


Har ni frågor är ni alltid välkomna att kontakta skolans elevhälsa:

Elevhälsochef
Liselott Thure, 0380- 51 80 59

Kurator
Maria Barkström, 0380- 51 79 52

Kurator
Sofi Hägg, 0380- 51 89 94

Skolsköterska
Madeleine Sundhall, 0380- 51 88 28

Skolsköterska
Malin Hammarborg, 0380- 51 88 80

Kontakt

Expandera Minimera

Elevhälsochef
Liselotte Thure
0380- 51 80 59

Kurator
Maria Barkström
0380- 51 79 52

Kurator
Sofi Hägg
0380- 51 89 94

Skolsköterska
Madeleine Sundhall
0380- 51 88 28

Skolsköterska
Malin Hammarborg
0380- 51 88 80

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.