Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Om skolan

Brinellgymnasiet började undervisa elever hösten 1971. Då var skolan helt nybyggd - "en läroanstalt byggd för nuets och framtidens undervisning". I början av 2000-talet gjordes en stor renovering av skolbyggnaden som var klar 2008.

I början av 1960-talet kom det nya skolreformer. Då togs beslutet att en ny skolbyggnad skulle uppföras som uppfyllde de krav som den nya gymnasiereformen ställde ifråga om lokaler. Arbetet med Brinellgymnasiet, som då kallades Brinellskolan, pågick 1966-1971. Höstterminen 1971 öppnades skolan upp för de första eleverna.

Det anordnades en arkitekttävling om gymnasiebyggnad i Nässjö som avgjordes i april 1967. Förslaget som vann kallades "I dag" - en skola för morgondagen. Arkitekterna bakom förslaget var Gösta Uddén och Olle Wåhlström.

De skriver bland annat så här om Brinellgymnasiets ursprungliga utformning: "I arkitekturen idag finns det stora risker för monotoni. Vi får byggnader som inte "talar till oss", som vi blir likgiltiga inför. Vår genomgående strävan i arbetet med byggnadens utformning har därför varit att motverka sådana tendenser genom variationer och kontraster som ger en karaktäristisk miljö, som vi hoppas skall kännas stimulerande att arbeta i för elever, lärare och övriga anställda."

Även exteriören skapades av en arkitekt, nämligen trädgårdsarkitekt Gunnar Martinsson. Skolgården bestod bland annat av tegelklädda slänter, en två meter hög planterad jordvall och ett stort antal oxlar. Gunnar skriver bland annat så här om skolans uterum: "Det slutintryck som varit mål för vårt arbete är en anläggning inbäddad i grönska lätt att underhålla och trevlig att vistas i med spännande och annorlunda uterum".

I början på 2000-talet hade Brinellgymnasiet fyllt 30 år och moderna utbildningslokaler efterfrågades. En stor renovering genomfördes då. Den var klar 2008 och de nya/renoverade lokalerna inrymmer dagens gymnasieundervisning.

Kontakt

Expandera Minimera

Receptionen
Öppet 8.00-16.00, lunch 12.00-13.00.
0380-51 88 43


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.