Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

GDPR (personuppgiftsbehandling)

GDPR är Europas nya lag som hanterar personuppgiftsbehandling. Här nedan ser du hur vi i Nässjö kommun behandlar personuppgifter.

Barn- och utbildningsnämnden i Nässjö kommun behandlar personuppgifter i olika datasystem för att kunna erbjuda en god och tillförlitlig service till alla berörda. Nämnden ansvarar för att dessa personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

Barn- och utbildningsnämnden behandlar dina personuppgifter utifrån laglig grund, vilket innebär behandling i syfte att fullgöra myndighetsutövning, allmänt intresse eller rättslig skyldighet. I enstaka fall förekommer samtycke innan personuppgiftsbehandling sker.

De uppgifter som behandlas är namn, personnummer, adress, telefonnummer och foto. Uppgifterna sparas i 1 år efter avslutade studier. Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av uppgifterna och du har rätt att på begäran få ett registerutdrag över de behandlingar som görs i nämnden. Du har också möjlighet att få felaktiga uppgifter rättade.

Klagomål över personuppgiftsbehandlingen kan lämnas till Datainspektionen, som är tillsynsmyndigheten.

För barn- och utbildningsnämnden finns även ett Dataskyddsombud med uppdrag att bland annat ge information och kontrollera att lagstiftningen följs.

Kontaktuppgifter till Dataskyddsombudet
072-548 22 75
dataskyddsombud@hoglandet.se

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kommunens växel, 0380-51 80 00 eller skicka din fråga till bukontoret@nassjo.se.

Kontakt

Expandera Minimera

Gymnasiechef
Richard Weibull
0380-51 88 50
richard.weibull@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.