Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Studenten på Brinellgymnasiet 2020

Med anledning av det rådande läget, med risk för smittspridning av Coronavirus, kommer studentdagen 2020 att få en annan utformning än den brukar. Här finns information för vårdnadshavare/anhöriga om vad det är som gäller.

Ramarna bygger på:

 1. Riksdag och regerings nya lag och förordning som reglerar verksamheten vid skolstängningar (SFS2020:115) samt beslut att inte tillåta samlingar mer fler än 50 personer.
 2. Folhälsomyndighetens rekommendation angående vikten av social distansering. Håll avstånd inne och ute, avstå sociala sammanhang med större antal deltagare.
 3. Folhälsomyndighetens rekommendation för anordnandet av ceremoniella inslag i samband med gymnasieexamen för årets avgångselever.

Ramar för studentexamen 2020:

 • Studentexamen genomförs lördagen den 13 juni för samtliga avgångselever.
 • Studentexamen sker klassvis. I skolan kommer klasserna fotograferas, ha en samling med gemensam mat och ha en samling i en stor samlingslokal (t ex aulan och C200). I samlingslokalen kommer ett program med tal, stipendieutdelning och musik (inspelad) genomföras.
 • Eleverna kommer släppas in i skolan genom en ingång, klassvis med avstånd för att enskild elevs status kontrolleras. Onyktra och sjuka elever kan avvisas.
 • Utspring sker vid 5 tillfällen och från 5 utgångar på skolan samtidigt, varav en på Träcentrum. Utspring sker kl 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 och 15.00.
 • Målsättningen är att utspringen filmas och livestreamas.
 • Antal anhöriga begränsas till två personer per student. Anhöriga får parkera på anvisad plats och komma 15 minuter före angiven tid. Varje student kommer få två biljetter som anhöriga visar upp vid anmodan.
 • Personer med sjukdomssymtom (elever, personal och anhöriga) får inte delta.
 • Personer i riskgrupp och personer över 70 år bör ej närvara.
 • Fysisk distansering hålls inne och ute.
 • Anhöriga och student lämnar området så snart som möjligt, senast 20 minuter efter utspringet.

Om reglerna inte följs kan enskilda elever avvisas, enskilda klassers utspring ställas in eller hela studentdagen avbrytas.

Mer information om hålltider finns på skolans intranät och lärplattform.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.