Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

APL står för Arbetsförlagt Praktiskt Lärande. Här får du chansen att testa på det yrke du utbildar dig till. Du får en insyn i den dagliga verksamheten och med hjälp av din handledare får du vara en aktiv del i arbetet.

Under utbildningen är 15 veckor utlagda på arbetsplatser. Du får delta i olika arbetsuppgifter på t ex förskolor, fritidshem och skolor. Andra tänkbara arbetsplatser är gruppboende, dagcenter, korttidshem, som personlig assistent och inom väktarbranschen beroende på vilket yrke du tänker läsa till.

Vi har samarbete med en specialskola och ett barnhem i Litauen där möjlighet finns att göra sin APL i åk 2. För den som har intresse av skidläraryrket samarbetar vi även med Vemdalsskalets fritidsanläggning.

Sekretess/Tystnadsplikt

Inför varje APL-period går lärare från Barn- och fritidsprogrammet igenom vad sekretessen innebär i de olika verksamheterna eleverna ska vara på under APL:n. Eleven behöver skriva under sekretessdokumentet för den verksamhet eleven gör sin APL. Handledaren ansvarar för att detta blir gjort när eleven är på plats.

Information om belastningsregister

Elever vilka gör APL i en verksamhet där barn under 18 år vistas, begär ett utdrag från belastningsregistret hos polisen. Utdraget görs på skolan och eleven tar med detta dokument till sin APL-plats.

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.