Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Information handledare/elev

På den här sidan hittar du all information du som handledare behöver. Här finns också alla dokument eleven behöver fylla i kring sin praktik, till exempel avtal om måltidsersättning och liknande.

APL-avtal mellan skola och företag/verksamhet Word, 49.7 kB.

Checklista - introduktion av elev under APL Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Examensmål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handledarens roll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elevens roll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett för måltidsersättning Word, 142.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Information: Ersättning i samband med arbetsplatsförlagt lärande (APL) Word, 87.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett för reseersättning Word, 137.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlag för utvärdering av APL-platsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sekretess/Tystnadsplikt
Inför varje APL-period går lärare från Barn- och fritidsprogrammet igenom vad sekretessen innebär i de olika verksamheterna eleverna ska vara på. Eleven behöver skriva under sekretessdokumentet för den verksamhet eleven gör sin APL på. Handledaren ansvarar för att detta blir gjort när eleven är på plats och behåller sedan dokumentet på arbetsplatsen.

Information belastningsregistret
Elever som gör APL i en verksamhet där barn under 18 år vistas måste begära ett utdrag från belastningsregistret hos polisen. Utdraget görs på skolan och eleven tar med detta dokument till sin APL-plats.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.