Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Barn- och fritidsprogrammet/Barnskötare vuxenutbildning

APL står för arbetsplatsförlagt lärande. Här får du chansen att testa på det yrke du utbildar dig till. Du får en insyn i verksamheten och med hjälp av din handledare får du vara en aktiv del i arbetet.

Sekretess/Tystnadsplikt

Inför varje APL-period går lärare igenom vad sekretessen innebär i de olika verksamheterna eleverna ska vara på. Eleven behöver skriva under sekretessdokumentet för den verksamhet eleven gör sin APL på. Handledaren på arbetsplatsen ansvarar för att detta blir gjort när eleven är på plats och behåller sedan dokumentet.

Information om belastningsregister

Elever som gör APL i en verksamhet där barn under 18 år vistas måste begära ett utdrag från belastningsregistret hos polisen. Utdraget görs på skolan och eleven tar med detta dokument till sin APL-plats.

Barn- och fritidsprogrammet (gymnasiet)

Under utbildningen är 15 veckor utlagda på arbetsplatser. Du får delta i olika arbetsuppgifter på till exempel förskolor, fritidshem, skolor eller inom väktarbranschen, beroende på vilket yrke du tänker läsa till.

Barnskötare vuxenutbildning (VUX)

Under utbildningen är 8 veckor utlagt på arbetsplatser. Du får delta i olika arbetsuppgifter på förskolor.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.