Västra staden – medborgardialog

Kommunen utreder nu möjligheten att omvandla och bebygga området med en blandning av bostäder och verksamheter. Fullt utbyggt skulle omkring 500 nya bostäder kunna rymmas på platsen.

Nu har du möjlighet att vara med och påverka utvecklingen av den nya stadsdelen.

Idémöten

Välkommen till idémöte om Västra staden! Vi vill veta vad du tycker är viktigt för att det ska bli en stadsdel att trivas i, i ett framtida Nässjö.

Ta med dig familj och vänner till något av följande tillfällen:

  • Onsdag 14 mars kl. 18.30
  • Måndag 19 mars kl. 17.30

Plats: Lilla Teatern i Kulturhuset Pigalle

Anmälan och mer information

Anmäl dig till Malin Svensson, planarkitekt, e-post: malin.svensson1@nassjo.se sms: 076-142 83 55, tel. 0380-51 84 29 senast 12 mars.

Antalet platser är begränsat. Meddela eventuella matallergier i samband med anmälan.

Inbjudan idémöten Västra staden:
Lämna synpunkter digitalt:

Du kan också lämna dina synpunkter digitalt via denna länk: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=552741X120257673X90267 Enkäten är öppen till den 15 april2018.

Vad händer med mina synpunkter?

Vi tar med oss alla synpunkter i det fortsatta arbetet med att ta fram ett förslag till planprogram. Hösten 2018 beräknar vi att planprogrammet ska vara klart för samråd och fortsatt dialog med allmänheten.