Nässjö - en Fairtrade City

I maj 2014 fick Nässjö förnyad status som diplomerad Fairtrade City. Det innebär att vi arbetar tillsammans för att öka utbudet av rättvisa varor i handeln, på caféer, restauranger och hotell samt på arbetsplatser. Vi arbetar också med att öka kommunens inköp av rättvisa varor och sprida information kring rättvis handel. Första gången Nässjö blev diplomerad var i maj 2009.

En kommun kan diplomeras av Fairtrade Sverige som Fairtrade City (en kommun som tar etiskt ansvar). Nässjö blev Sveriges 21:a Fairtrade City och idag finns cirka 1000 Fairtrade Cities runt om i världen.

I Nässjö är det en styrgrupp som leder arbetet med Fairtrade City. Styrgruppen har representanter från hela samhället; föreningar, ungdomar, näringsliv, politiker, studieförbund, kyrkor etc.

 

Bild