Pressrum

I vårt pressrum har vi samlat information för dig som är journalist. Här kan du, förutom våra pressmeddelanden, bland annat hitta pressbilder på våra kommunalråd och förvaltningschefer samt kontaktuppgifter till de förtroendevalda i Nässjö kommun.

Aktuella pressmeddelanden

20170321: Tyck till om kvarteret Ärlan

Nässjös stadskärna fortsätter att utvecklas och nu har turen kommit till kvarteret Ärlan. 21 mars 2017 startar kommunen en medborgardialog om kvarteret och alla intresserade uppmanas komma med idéer och förslag kring kvarterets framtida innehåll.

Läs pressmeddelandet i sin helhet.

20170301: Skatepark byggs i Nässjö

Nässjö Basket har ansökt om medel för byggnation av en skatepark. Det är nu klart att de blivit beviljade 3,9 miljoner kronor från Allmänna Arvsfonden för att bygga en skatepark i Nässjö. Utöver dessa medel har Nässjö kommun avsatt 2 miljoner kronor under 2017 till skateparksbyggnationen. Nu drar samarbetet igång.

Läs pressmeddelandet i sin helhet.

Prenumerera på pressmeddelande via RSS

Du kan prenumerera på både nyheter och pressmeddelanden från vår webbplats via RSS.

Mer information om våra rss-flöden