Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Demokrati

Har du något du vill framföra till kommunens förtroendevalda?
– Nedan följer en kort presentation över de olika möjligheter kommunen erbjuder för att du ska kunna kontakta kommunens förtroendevalda.

Allmänhetens frågestund

Vid två tillfällen per år, i anslutning till sammanträdena i januari och augusti, har du som är kommuninvånare möjlighet att ställa frågor om kommunal verksamhet till dina politiker. 
Mer information om allmänhetens frågestund.

Fråga dina politiker

Du kan ställa frågor direkt till partierna i fullmäktige. Fråga din politiker är tänkt att vara en tjänst för korta och lokalt förankrade frågor. Forumet administreras av kommunens informatörer som lägger ut frågorna under kontorstid.

Fråga dina politiker

Förslag till Nässjö kommun

Endast privatpersoner kan lämna förslag (inte föreningar, råd eller organisationer). Förslaget bör gälla kommunens verksamhet. Det får inte handla om enskilda personer. Förslaget ska innehålla ett konkret förslag (inte flera) som berörd nämnd/förvaltning ska ta ställning till. Läs mer.
 
Ditt förslag lämnar du på en blankett som du skickar till kommunledningskontoret (adressen står på blanketten) eller lämnar på närmaste medborgarkontor. Blanketten finns i blankettlagret.

Synpunkter till verksamheten

Om du har synpunkter på någon av våra verksamheter, positiva eller negativa är du välkommen att lämna dem till oss på det sätt du finner lämpligast.
 
Tel. 0380-51 80 00 (kommunens växel)
E-post: kommunstyrelsen@nassjo.se
Postadress:
[nämnd/bolag/förvaltning]
Nässjö kommun
571 80 Nässjö

Kommunfullmäktige i webb-TV, öppna nämndsammanträden med mera

Du har möjlighet att via kommunens diarie ta del av information om vad som beslutas genom publicerade protokoll samt beslutsunderlag.

webb-tv

Dessutom är du välkommen att lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden i stadshuset sista torsdagen varje månad utom juli eller följa det via webb-TV direkt eller i efterhand.

 
Även nämnderna har i olika utsträckning öppna nämndsammanträden där du är välkommen att lyssna. I kommunalmanackan finns hela årets öppna sammanträden, tid och plats uppdateras när sammanträdet närmar sig. För mer information kontakta respektive nämndsekreterare via kommunens växel tel. 0380-51 80 00.
 
Har du frågor eller är osäker om ovanstående möjligheter? Tveka inte, kontakta oss så hjälper vi dig! Tel. 0380-51 80 00, e-post: kommunstyrelsen@nassjo.se.