Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Om kommunen / Orter / Fredriksdal

Fredriksdal

Fredriksdal i Nässjö kommun.

 

Bild

Fredriksdal har cirka 300 invånare och är beläget åtta kilometer sydväst om Nässjö, invid järnvägen Nässjö-Halmstad. Fredriksdals station byggdes 1898 och den kom att vara öppen fram till 1967. Inredningsföretaget Expedit har verksamhet i norra Fredriksdal. Höglandets utredningshem AB finns också på orten. Fredriksdals samhällsförening arbetar för ortens utveckling. Här finns förskola Mumindalen som sedan 2011 huserar i helt nybyggda lokaler. Lokalerna är anpassade för pedagogisk verksamhet och lek samt byggda med hållbara material. Byggnaden har blivit modell för flera andra förskolor inom barn- och utbildningsverksamheten i Nässjö kommun. Fredriksdals skolbarn går i skola i Nässjö.

Vid Fredriksdalasjön precis öster om samhället finns en trevlig badplats och här går det också fint att fiska. Sjöavallens idrottsplats ligger väster om järnvägen liksom samhällets missionshus.

Fredriksdals säteri, öster om Fredriksdal, är ett gods med anor från 1500-talet. Nordöst om Fredriksdal ligger Bäckafalls naturreservat. Miljön skyddas då den är mycket varierad med omväxlande gammal granskog, våtmark, öppna betesmarker och åkermarker. Artrikedomen i naturreservatet är stor med flera ovanliga växter och insekter. Det kan mycket väl hända att du träffar på betande boskap inom reservatets marker, detta är en del av reservatets skötsel. 

Fredriksdal i Nässjö kommun.

Inredningsföretaget Expedit bygger ut sommaren 2013 i Fredriksdal. Foto: Nässjö kommun.