Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Kontakta oss

Agenda 21-samordnare och Energi- och klimatrådgivare
Sunniva Robertson, tel. 0380-51 83 14
sunniva.robertson@nassjo.se

Utvecklingsstrateg
Dennis Lundquist, tel. 0380-51 80 38
dennis.lundquist@nassjo.se
 

 Adress:
 Planerings- och utvecklingsavdelningen
 Kommunledningskontoret
 Nässjö kommun
 571 80 Nässjö