Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Pressmeddelanden / Nässjö kommun föreslår nytt koncept för lärande

Nässjö kommun föreslår nytt koncept för lärande

2017-02-17

Nässjö kommun har tillsammans med Lindesberg, Borlänge och Falköpings kommuner lämnat in ett förslag till regeringen om ett helt nytt koncept för lärande – UNGVUX. Konceptet syftar till att hjälpa unga utan grundskole- eller gymnasiekompetens och är ett led i de fyra kommunernas konstruktiva samarbete för ett socialt hållbart samhälle.

Samarbetet handlar alltså inte om att diskutera problem, utan kommunerna drivs av en lust och glädje att hitta nya sätt att utveckla sina kommuner på. De fyra kommunerna är också övertygade om att det finns en beredskap runt om i Sverige att ta ett utökat gemensamt ansvar, om man löser de regeltunga knutar som hindrar nytänkande och annorlunda lösningar.

Därför lämnar nu Nässjö kommun tillsammans med de tre övriga kommunerna in ett förslag till regeringen om ett helt nytt koncept för lärande – UNGVUX, med begäran om att få bli pilotkommuner.

UNGVUX är en verksamhet där 16–25-åringar - oavsett bakgrund - som saknar grundskole- och gymnasiekompetens får rätt förutsättningar att inte bara nå utbildningsmålen, utan också målsättningen om att komma ut i arbete genom att verksamheten kombinerar studier med praktik på företag. Det är en ny samverkansform byggd på samarbete mellan kommuner och det lokala arbets- och föreningslivet. Målgruppen är unga människor som av olika anledningar behöver andra insatser och ibland mer tid för att nå gymnasiebehörigheten. Det kan vara 16-åringen som saknar grundskola och det svenska språket eller 25-åringen som aldrig gjorde klart gymnasiet, uppbär försörjningsstöd och som skulle behöva några år, för att utifrån sina personliga förutsättningar, kombinera studier och arbete men där dagens regler sätter käppar i hjulet.

-          Utbildningens syfte är att bygga individer starka för framtiden, och därmed också vårt samhälle. Det här projektet kan skapa framtidstro hos så många, säger Anna-Carin Magnusson, kommunstyrelsens ordförande i Nässjö.

Förslaget innebär att UNGVUX genomförs som ett pilotprojekt under tre år i Borlänge, Falköping, Lindesberg och Nässjö. Under pilotperioden kan detta nya grepp utvärderas och resultatet följas genom ett antal indikatorer.

Kontakt:

Anna-Carin Magnusson
Kommunstyrelsens ordförande
Nässjö kommun
0380-51 80 61

Annika Bertling
Enhetschef
Nässjö kommun
0380-518350

FAKTA:

Samarbetet mellan Borlänge, Falköping, Lindesberg och Nässjö kommuner fokuserar på att skapa mötesplatser för människor som vill samverka och ta gemensamt ansvar för ett hållbart asyl- och flyktingmottagande och en interkulturell samhällsutveckling.

Kommunerna tycker att det behövs nya idéer, bredare lösningar och fler samarbeten. Tillsammans har kommunerna arrangerat nationella konferenser två år i rad, samt deltagit i Almedalsveckan 2015 och 2016.

Mer information: vemfn.se