Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Aktuella pressmeddelanden

Aktuella pressmeddelanden

20170321: Tyck till om kvarteret Ärlan

Nässjös stadskärna fortsätter att utvecklas och nu har turen kommit till kvarteret Ärlan. 21 mars 2017 startar kommunen en medborgardialog om kvarteret och alla intresserade uppmanas komma med idéer och förslag kring kvarterets framtida innehåll.

Läs pressmeddelandet i sin helhet.

20170301: Skatepark byggs i Nässjö

Nässjö Basket har ansökt om medel för byggnation av en skatepark. Det är nu klart att de blivit beviljade 3,9 miljoner kronor från Allmänna Arvsfonden för att bygga en skatepark i Nässjö. Utöver dessa medel har Nässjö kommun avsatt 2 miljoner kronor under 2017 till skateparksbyggnationen. Nu drar samarbetet igång.

Läs pressmeddelandet i sin helhet.

170216: Nässjö kommun föreslår nytt koncept för lärande

Nässjö kommun har tillsammans med Lindesberg, Borlänge och Falköpings kommuner lämnat in ett förslag till regeringen om ett helt nytt koncept för lärande – UNGVUX. Konceptet syftar till att hjälpa unga utan grundskole- eller gymnasiekompetens och är ett led i de fyra kommunernas konstruktiva samarbete för ett socialt hållbart samhälle.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här

170113: Ny stiftelse vill stärka och uppmuntra lokal utveckling

I december inrättade Karin och Lars Axeheim en stiftelse till gagn för lokala krafter i Nässjö kommun. Stiftelse är allmännyttig och skall uppmuntra utbildning av alla slag samt företagsutveckling i Nässjö samt forskning. Stiftelsen vill främja goda krafter inom tre huvudområden: utbildning, föreningsverksamhet och medicinsk forskning. Stiftelsens ambition är att premiera både stora och, till synes, små insatser.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.

161011: Pressmeddelande - Nässjö kommun fortsätter investera för framtiden

Förslaget till budget för Nässjö kommun under åren 2017-2019 är nu klart. Budgeten innehåller fortsatt stora investeringar som tack vare goda resultatnivåer till övervägande del kan finansieras med eget kapital...
Läs pressmeddelandet i sin helhet. 

161006: Ungdomslotsar anställs i kommunen

Två ungdomslotsar har anställts vid Nässjö kommun och ska fungera som en länk mellan de ungdomar som idag inte är föreningsanknutna eller söker sig till kommunala mötesplatser och kommunen.

Kontaktuppgifter och pressmeddelandet i sin helhet

160824: Nässjö kommun fortsätter satsa på läraryrket

Lärarlönelyftet är i Nässjö kommun en satsning på läraryrket som handlar om att främja barns- och elevers utveckling. Läraren, pedagogen är en grundbult i detta arbete.

Läs pressmeddelandet i sin helhet

160824: Pressträff - Nässjö kommun satsar på läraryrket

Välkommen till en informationsträff om hur Nässjö kommun fortsätter satsningar inom barn- och utbildning.
På plats finns kommunstyrelsens ordförande Anna-Carin Magnusson (S), Anders Karlsson (C) och Anders Karlgren (M) samt förvaltningschefen för barn- och utbildning, Gun-Ann Öholm Jansson.

Under träffen ges mer information om vad satsningarna innebär, ett sammanfattande material delas ut och det finns möjlighet att ställa frågor.

Välkommen till Stadshuset i Nässjö och Stora salen, onsdagen den 24 augusti januari kl. 15.30.

Föranmäl dig gärna.

För mer information kontakta:
Gun-Ann Öholm Jansson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen

Tel: 0380- 51 83 32, e-post: gun-ann.oholmjansson@nassjo.se

Anmälan och presskontakt

Idha Gustafsson, kommunikatör

Tel. 0380-51 80 50, e-post: idha.gustafsson@nassjo.se

2016-06-16: Årets företagare - ägarna av TURAB

Ingvar Andersson och Christer Abrahamsson, TURABs ägare har utsetts till Årets företagare i Nässjö kommun.

-          Det är väldigt roligt att få den här uppmärksamheten, vi har drivit vår verksamhet i 32 år och det känns som ”äntligen”. Det är jättekul, säger vd Christer Abrahamsson.

Läs pressmeddelandet i sin helhet

151020: Förskolebarn flyttar in i Nässjöklinikerna

Nässjö växer så det knakar och särskilt ökar antalet barn. Detta ställer stora krav på bland annat fler förskoleplatser. För att lösa situationen, tills nya förskolor hunnit byggas, hyr nu Nässjö kommun tomma lokaler på Nässjöklinikerna.

Läs mer