Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Aktuella pressmeddelanden

Aktuella pressmeddelanden

20170524: Tertialuppföljning av budget 2017 - Ökade behov ger minskat resultat

Nässjö kommuns ekonomiska läge har förändrats sedan budgetbeslutet i november i fjol. Vid kommunstyrelsens sammanträde på onsdagen konstaterades av nämndernas behov ökat främst inom socialförvaltningens och barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter.

Läs pressmeddelandet i sin helhet.

20170413: Beslut om nya bostadsmöjligheter i Norra Alsberg

Nu börjar uppbyggnationen av nya bostadsområdet Norra Alsberg. 26 stycken bostadsrättslägenheter och 10 villor släpps till försäljning.

Läs pressmeddelandet i sin helhet.

20170413: Etisk djurhållning och fler rätter i ny måltidspolicy

Tekniska servicenämnden har beslutat om en ny måltidspolicy för Nässjö kommun. Den nya policyn omfattar bland annat etisk konsumtion, mångkulturella menyer och fler måltidsval.

Läs pressmeddelandet i sin helhet.

20170404: Förslag om tilläggsbudget 2017

Ett förslag om tilläggsbudget lades fram på sammanträdet i Utskott 1 tisdagen den 4 april. Prioriterade områden i tilläggsbudgeten är Barn- och utbildningsförvaltningens och Socialförvaltningens verksamheter. 

Läs pressmeddelandet i sin helhet.

20170403: Projektet En halv miljon idéer fortsätter

Nu fortsätter projektet ”En halv miljon idéer” i kommunens södra delar; Fredriksdal, Grimstorp, Stensjön och Sandsjöfors med omnejd. Till varje område finns det 500 000 kronor avsatta till förbättringar av den fysiska miljön. 

Vad dessa förbättringar innebär bestämmer de boende själva. Stora som små kan vara med och påverka vad de vill se för utveckling i sitt närområde. Detta görs genom att man först lämnar in idéer till kommunen och sedan deltar i en omröstning av de förslag som lämnats. 

Läs pressmeddelandet i sin helhet.

20170329: Nässjö kommuns ekonomi pekar fortsatt uppåt

Nässjö kommuns bokslut för 2016 är nu klart och visar ett positivt resultat på 43,4 miljoner kronor. Det är en förbättring med 16 miljoner jämfört med föregående år, och ett resultat som överträffar det uppsatta budgetmålet. Samtidigt har kommunen gjort flera framåtsyftande satsningar.

Läs pressmeddelandet i sin helhet

20170321: Tyck till om kvarteret Ärlan

Nässjös stadskärna fortsätter att utvecklas och nu har turen kommit till kvarteret Ärlan. 21 mars 2017 startar kommunen en medborgardialog om kvarteret och alla intresserade uppmanas komma med idéer och förslag kring kvarterets framtida innehåll.

Läs pressmeddelandet i sin helhet.

20170301: Skatepark byggs i Nässjö

Nässjö Basket har ansökt om medel för byggnation av en skatepark. Det är nu klart att de blivit beviljade 3,9 miljoner kronor från Allmänna Arvsfonden för att bygga en skatepark i Nässjö. Utöver dessa medel har Nässjö kommun avsatt 2 miljoner kronor under 2017 till skateparksbyggnationen. Nu drar samarbetet igång.

Läs pressmeddelandet i sin helhet.

170216: Nässjö kommun föreslår nytt koncept för lärande

Nässjö kommun har tillsammans med Lindesberg, Borlänge och Falköpings kommuner lämnat in ett förslag till regeringen om ett helt nytt koncept för lärande – UNGVUX. Konceptet syftar till att hjälpa unga utan grundskole- eller gymnasiekompetens och är ett led i de fyra kommunernas konstruktiva samarbete för ett socialt hållbart samhälle.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här

170113: Ny stiftelse vill stärka och uppmuntra lokal utveckling

I december inrättade Karin och Lars Axeheim en stiftelse till gagn för lokala krafter i Nässjö kommun. Stiftelse är allmännyttig och skall uppmuntra utbildning av alla slag samt företagsutveckling i Nässjö samt forskning. Stiftelsen vill främja goda krafter inom tre huvudområden: utbildning, föreningsverksamhet och medicinsk forskning. Stiftelsens ambition är att premiera både stora och, till synes, små insatser.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.