Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Aktuella pressmeddelanden

Aktuella pressmeddelanden

170216: Nässjö kommun föreslår nytt koncept för lärande

Nässjö kommun har tillsammans med Lindesberg, Borlänge och Falköpings kommuner lämnat in ett förslag till regeringen om ett helt nytt koncept för lärande – UNGVUX. Konceptet syftar till att hjälpa unga utan grundskole- eller gymnasiekompetens och är ett led i de fyra kommunernas konstruktiva samarbete för ett socialt hållbart samhälle.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här

170113: Ny stiftelse vill stärka och uppmuntra lokal utveckling

I december inrättade Karin och Lars Axeheim en stiftelse till gagn för lokala krafter i Nässjö kommun. Stiftelse är allmännyttig och skall uppmuntra utbildning av alla slag samt företagsutveckling i Nässjö samt forskning. Stiftelsen vill främja goda krafter inom tre huvudområden: utbildning, föreningsverksamhet och medicinsk forskning. Stiftelsens ambition är att premiera både stora och, till synes, små insatser.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.

161011: Pressmeddelande - Nässjö kommun fortsätter investera för framtiden

Förslaget till budget för Nässjö kommun under åren 2017-2019 är nu klart. Budgeten innehåller fortsatt stora investeringar som tack vare goda resultatnivåer till övervägande del kan finansieras med eget kapital...
Läs pressmeddelandet i sin helhet. 

161006: Ungdomslotsar anställs i kommunen

Två ungdomslotsar har anställts vid Nässjö kommun och ska fungera som en länk mellan de ungdomar som idag inte är föreningsanknutna eller söker sig till kommunala mötesplatser och kommunen.

Kontaktuppgifter och pressmeddelandet i sin helhet

160824: Nässjö kommun fortsätter satsa på läraryrket

Lärarlönelyftet är i Nässjö kommun en satsning på läraryrket som handlar om att främja barns- och elevers utveckling. Läraren, pedagogen är en grundbult i detta arbete.

Läs pressmeddelandet i sin helhet

160824: Pressträff - Nässjö kommun satsar på läraryrket

Välkommen till en informationsträff om hur Nässjö kommun fortsätter satsningar inom barn- och utbildning.
På plats finns kommunstyrelsens ordförande Anna-Carin Magnusson (S), Anders Karlsson (C) och Anders Karlgren (M) samt förvaltningschefen för barn- och utbildning, Gun-Ann Öholm Jansson.

Under träffen ges mer information om vad satsningarna innebär, ett sammanfattande material delas ut och det finns möjlighet att ställa frågor.

Välkommen till Stadshuset i Nässjö och Stora salen, onsdagen den 24 augusti januari kl. 15.30.

Föranmäl dig gärna.

För mer information kontakta:
Gun-Ann Öholm Jansson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen

Tel: 0380- 51 83 32, e-post: gun-ann.oholmjansson@nassjo.se

Anmälan och presskontakt

Idha Gustafsson, kommunikatör

Tel. 0380-51 80 50, e-post: idha.gustafsson@nassjo.se

2016-06-16: Årets företagare - ägarna av TURAB

Ingvar Andersson och Christer Abrahamsson, TURABs ägare har utsetts till Årets företagare i Nässjö kommun.

-          Det är väldigt roligt att få den här uppmärksamheten, vi har drivit vår verksamhet i 32 år och det känns som ”äntligen”. Det är jättekul, säger vd Christer Abrahamsson.

Läs pressmeddelandet i sin helhet

151020: Förskolebarn flyttar in i Nässjöklinikerna

Nässjö växer så det knakar och särskilt ökar antalet barn. Detta ställer stora krav på bland annat fler förskoleplatser. För att lösa situationen, tills nya förskolor hunnit byggas, hyr nu Nässjö kommun tomma lokaler på Nässjöklinikerna.

Läs mer

151006: Fler invånare stimulerar – ger både möjligheter och utmaningar

Förslaget till budget för Nässjö kommun under åren 2016-2018 är nu klart. Att Nässjö är en kommun som växer påverkar förslaget i allra högsta grad. Från januari till och med juli i år ökade invånarantalet med 417 personer. Den 31 juli var 30 324 personer folkbokförda i Nässjö kommun.

-Att vara en växande kommun är stimulerande, berättar kommunstyrelsens ordförande Anci Magnusson (S). Det ger oss både ökade skatteintäkter och ökade intäkter från det kommunala utjämningssystemet. Efter några år med tuffa ekonomiska förhållanden klarar vi i denna budget av att både stärka kommunens ekonomi och möta verksamhetens ökade behov. Vi räknar med ett överskott om drygt 30 miljoner kronor per år under 2016-2018.

Läs hela pressmeddelandet

15-05-21: Nya svenskar lär sig språket – på jobbet

I Nässjö pågår ett projekt där företagen erbjuder jobb till nyanlända, parallellt med studierna på SFI. Satsningen, som är en samverkan mellan näringslivet, Arbetsförmedlingen och kommunen, hjälper nya svenskar att komma snabbare in i samhället. Läs pressmeddelandet i sin helhet.