Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Lediga jobb / Vårt gemensamma uppdrag

Vårt gemensamma uppdrag

Kommunen - en politiskt styrd organisation

Nässjö kommun är en politiskt styrd organisation där politikerna anger de övergripande målen och fördelar resurser. Utifrån fastställda mål och resurser är det du som anställd som utför arbetet och förverkligar de politiska målsättningarna. Våra förtroendevalda är ytterst ansvariga som arbetsgivare. Chefens roll är att, tillsammans med medarbetarna, genomföra de förtroendevaldas beslut.

Det är viktigt att vi alla, både anställda och politiker, respekterar den demokratiska processen samt förstår innebörden av en politiskt styrd verksamhet. Förtroendevalda måste vara tydliga i sin kommunikation med cheferna och båda parter visa respekt för varandras roller och uppgifter.

Vi jobbar med invånaren i fokus

Alla anställda i Nässjö kommun har ett gemensamt uppdrag. Utifrån politiskt fattade beslut och tillgängliga resurser ska vi se till att leverera de tjänster och den service som kommuninvånarna behöver i livets olika skeden. Detta sker genom ett professionellt och respektfullt bemötande.Kommuninvånarna är alltid i fokus för vårt arbete.

Att vara anställd i Nässjö kommun är att spela en viktig roll i Nässjös utveckling. Alla anställda är medarbetare med olika roller och uppdrag. En del medarbetare har också uppdrag som chef/ledare och i den rollen ingår ett särskilt ansvar. För att säkra att vi klarar vårt uppdrag krävs det motiverade, engagerade och utvecklingsinriktade medarbetare med kompetens, befogenheter och vilja att ta ansvar.