Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Digitala/sociala medier / Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier

Nässjö kommun antog i april 2011 riktlinjer för sociala medier.

Riktlinjerna anger bland annat:

  • vem som får agera i Nässjö kommuns namn
  • hur administration och central samordning av kommunens konton bör ske
  • anvisningar om visuell utformning och språk
  • hur hantering av inlägg, svar och kommentarer bör ske
  • anvisningar för arkiv, gallring och dokumentation.

Läs Nässjö kommuns riktlinjer i sin helhet i vår författningssamling.

Här är en länk till en samlingssida hos SKL för riktlinjer i kommunal sektor.

Läs e-delegationens riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier.

Mer information: kontakta informations- och sekretariatsavdelningen infomaster@nassjo.se

Nedan hittar du länkar till riktlinjer och dokument om sociala medier, på nationell nivå:

e-myndigheten

e-myndighetens riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier

Sveriges kommuner och landsting

SKL:s juridiska genomgång av sociala medier samt checklista

Datainspektionen

myndigheters, företags och andra organisationers ansvar för personuppgifter i sociala medier