Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Aktuella projekt / Vision - Nässjö stadskärna

Vision - Nässjö stadskärna

Varför vill vi ha en levande stadskärna?

En levande och fungerande stadskärna är en viktig faktor för kommunens attraktivitet när det gäller att attrahera medborgare, företag och arbetskraft till kommun. Staden som helhet och stadsmiljön blir alltmer viktigt för livskvalitet och utveckling. En attraktiv stadskärna påverkar inte bara det absoluta närområdet utan hela kommunen.

Visionsdokumentet

I mars 2011 antog fullmäktige en vision för Nässjö stadskärna. Mycket har hänt, staden har utvecklats på väg mot visionen och nu har den uppdaterats. Målsättningen med visionen ligger kvar men omvärlden förändras och nya tankar och idéer har framkommit, inte minst i samarbete med stadens handlare och fastighetsägare.

I oktober 2015 antogs Stadskärnevision 2.1 av fullmäktige:

 

Vad planerar vi och har vi gjort hittills?

I broschyren "Utveckling i centrum" kan du se vad som redan har gjorts och vad som är på gång. 

 

Bild över broschyren; Utveckling i centrum (2014)

Mål för stadskärnan i Nässjö

Syftet med stadskärneutvecklingen och förnyelsearbetet är att stärka och utveckla de centrala delarna i Nässjö dels för att öka kvaliteten och lönsamheten och dels för att starta en positiv omvandling av centrum för att nå följande mål:

  • Stadskärnan ska vara den självklara mötesplatsen och ”vardagsrummet” för alla människor oavsett kön, ålder eller ursprung. Den ska upplevas trygg och säker att vistas i under alla tider på dygnet.
  • Stadskärnan ska ha en god tillgänglighet för alla.
  • Stadskärnan ska upplevas snygg, ren och trivsam.
  • Stadskärnan ska ha en hög kvalitet på arkitektur och utformning av de offentliga rummen.
  • Stadskärnan ska ha en mångfald i fråga om boende, arbetsplatser, kultur, handel, nöjen och andra verksamheter.
  • Stadskärnan ska ge långsiktigt hållbara förutsättningar för lönsam utveckling och drift av olika verksamheter.

Bakom arbetet med stadskärneutvecklingen står Nässjö kommun, näringslivet/handeln och fastighetsägarna - alla jobbar tillsammans för att skapa en trivsam stadskärna.

Kontakt

Har du frågor kan du kontakta Stina Lindor Granberg, planeringschef på Nässjö kommun, tel. 0380-51 81 78,
stina.granberg@nassjo.se

 

Visionen symbol