Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Aktuella projekt / Västra staden

Västra staden – medborgardialog

Kommunen utreder nu möjligheten att omvandla och bebygga området med en blandning av bostäder och verksamheter. Fullt utbyggt skulle omkring 500 nya bostäder kunna rymmas på platsen.

Nu har du möjlighet att vara med och påverka utvecklingen av den nya stadsdelen.

Lämna synpunkter digitalt

Du kan lämna dina synpunkter digitalt via denna länk: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=552741X120257673X90267 Enkäten är öppen till den 30 april 2018.

Vad händer med mina synpunkter?

Vi tar med oss alla synpunkter i det fortsatta arbetet med att ta fram ett förslag till planprogram. Hösten 2018 beräknar vi att planprogrammet ska vara klart för samråd och fortsatt dialog med allmänheten.