Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Aktuella projekt / Toolbar projekt / Avslutade projekt / Vattenskyddsområde Storesjön

Vattenskyddsområde Storesjön Bodafors

Storesjön. Foto: Smålandsbilder.

 

Syftet med framtagandet av skyddsområde och skyddsföreskrifter är att begränsa risken för förorening av vattentäkten och tillhörande tillrinningsområde. Tillgång till bra dricksvatten är en förutsättning för en god livskvalitet och vattentillgångar med motsvarande kapacitet är begränsad i kommunen. Det finns därför goda skäl att i ett långsiktigt perspektiv säkra ytvattentillgången i Storesjön.

Beslut av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antog i maj 2014 de föreslagna skyddsföreskrifterna för Bodafors vattentäkt. Dessförinnan hade beslut tagits av tekniska servicenämnden. Kommunen kungjorde fullmäktiges beslut den 23 augusti genom annonsering i lokalpress och veckan därefter genom utskick till enskilda markägare, intresseföreningar och offentliga verk.

Skyddsföreskrifterna finns på Nässjö kommuns hemsida under rubriken Författningssamling. Du kan nå föreskrifterna via denna länk. 

Vad innebär vattenskyddsområdet för dig som bor i närområdet?

Här finns en broschyr att ladda ner med mer information.

Kontakt

Frågor besvaras av:

Helena Klint, 0380-51 71 35, helena.klint@nav.se

Patrik Cantby, 0380-51 71 30, patrik.cantby@nav.se

Kontaktperson på tekniska serviceförvaltningen:

Förvaltningschef, Ronnie Nilsson, ronnie.nilsson@nassjo.se.