Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Aktuella projekt / Toolbar projekt / Avslutade projekt / Vatten- och avloppsplan, VA-plan

VA-plan för Nässjö kommun

Nässjö kommun har tagit fram en VA-plan (vatten- och avloppsplan) som omfattar hela kommunen. Syftet med VA-planen är att få en heltäckande långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen. Planen behandlar både enskilt och kommunalt vatten och avlopp.

VA-planen var utställd under hösten 2013. VA-planen fanns under utställningstiden tillgänglig på webbsidan www.nassjo.se/va-plan. Materialet fanns även utställt på kommunens medborgarkontor i Anneberg, Forserum, Malmbäck, Bodafors och Nässjö samt på Miljö- och byggkontoret i Nässjö. Inkomna synpunkter under utställningstiden och genomförda revideringar med anledning av dessa framgår av utlåtandet.

Kommunfullmäktige antog VA-planen den 27 mars 2014.

VA-översikt- och policy, som beskriver nuläge och riktlinjer för arbetet med VA-planen, antogs av kommunfullmäktige i januari 2013.

Vid frågor kontakta
Erik Almquist, planarkitekt
tel. 0380-51 84 91
erik.almquist@nassjo.se

VA-plan för Nässjö kommun.

VA-plan – Antagen av kommunfullmäktige, mars 2014

VA-plan - Utlåtande 2014-01-22

VA-Översikt och Policy - Antagen av kommunfullmäktige, januari 2013