Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Vi bygger om och förnyar Södra torget - för framtiden!

Bild

Bild

Antalet parkeringsplatser på Södra torget kommer att utökas och nya trädrader kommer att planteras. För att minska risken för översvämningar så kommer regnvatten att tas omhand i diken med makadam mellan trädraderna. För att öka trivseln kvälls- och nattetid kommer träden i kanten av parkeringsplatsen belysas med markstrålkastare.

I april startar Nässjö kommun tillsammans med Nässjö Affärsverk upp ombyggnationen av Södra torget i Nässjö. Fler parkeringar, laddstolpar för elbilar och en förskönad miljö med bland annat nya träd är slutmålet!

• Nedtagning av träd och utgrävning av gräsytan mitt på Södra torget påbörjas i april.

• Från och med den 18 april och ca 2 veckor framåt kommer korsningen Rådhusgatan – Skolgatan att vara avstängd för genomfartstrafik. Alternativa vägar skyltas upp. Det kommer att vara möjligt att nå parkeringsgaragen i kvarteren Parkgården och Trasten samt avlastningsområdet vid Parkgården. Skolgatan blir dubbelriktad under denna tid.

• Arbetet görs sektionsvis för att ett flertal parkeringsplatser på Södra torget fortfarande ska kunna användas.

• I samband med ombyggnationen passar vi på att lägga nya VA-ledningar samt ser över och underhåller befintliga el- och fjärrvärmeledningar i närområdet.

• Kortare perioder under april och maj kommer vi att behöva stänga av vattnet och eventuellt också el- och fjärrvärme för ett flertal boende och verksamheter i området längs Rådhusgatan. I nuläget kan vi inte säga exakt när avbrotten blir och vilka som drabbas, men berörda kunder kommer att få ytterligare information om detta.

• Ombyggnationen beräknas vara klar i september.

Nässjö Affärsverk (NAV) och Nässjö kommun arbetar tillsammans

Nässjö kommun ansvarar för gator och parker och NAV är utförare på dessa områden. NAV ansvarar för det som finns under jord, det vill säga ledningar för el, fjärrvärme samt vatten och avlopp. I detta projekt arbetar vi tillsammans med både planering och utförande för att nyttja våra resurser på bästa sätt.

 

För ytterligare information eller frågor, var vänlig kontakta: Alexander Ivanovic, projektledare Nässjö kommun, tel. 0380-51 82 13