Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Nytt rökövningshus i Nässjö

På uppdrag av Höglandets räddningstjänstförbund utför Tekniska serviceförvaltningens byggavdelning projektledning för byggnation av ett nytt rökövningshus. Markområdet och huset, som är lokaliserat i anslutning till nuvarande lokaler på Telegatan, utgör en komplett övningsplats för räddningstjänsten. Byggnationen startade i september 2015 och var färdigställt i slutet av maj 2016.

Februari 2016

Rökövningshus i Nässjö

Bild

Maj 2016

Bild

Bild

Bild

Bild