Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Ny gång- och cykelväg Nässjö - Hunseberg

Bild

Bild

Under förra året byggdes första etappen av gång- och cykelvägen utmed Anneforsvägen, delen från Hunseberg till korsningen vid Björnbärsvägen. Nu har Nässjö kommun tillsammans med NAV påbörjat den andra etappen och bygger gång- och cykelväg fram till korsningen vid Fridhemsgatan. Arbetet beräknas vara klart i mitten av oktober. Under arbetets gång kommer det att bli trafikstörningar så om det är möjligt välj gärna en annan väg.

Nästa år är ambitionen att även en tredje etapp ska byggas. Då är det delen från korsningen vid Fridhemsgatan till Sporthallsrondellen som är aktuell. Planen är att där knyta ihop den nya gång- och cykelvägen med det befintliga gång- och cykelvägsnätet.

Ny gång- och cykelväg Nässjö-Hunseberg

Bild

Tekniska serviceförvaltningen har gett NAV i uppdrag att utföra byggnation av ny gång- och cykelväg mellan Nässjö och Hunseberg. Samtidigt som gång- och cykelvägen byggs, lägger NAV vatten- och avlopp ned ny vattenledning och en tryckledning för avlopp.

Gång- och cykelvägen är delvis asfalterad 2015, medan återstående del färdigställs och asfalteras under våren 2016.