Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Kommundelsutveckling

Levande och trivsamma kommundelar

Nässjö kommun och dess utveckling påverkas av vad som händer i kommunens olika delar. Det är därför viktigt att det finns en balans mellan kommundelarna. Kommundelarna som helhet blir alltmer viktiga faktorer för livskvalitet och utveckling.

 

Bild från folder Vattentornsparken Forserum

Kommundelarnas centrummiljöer ska vara socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara. Nässjö kommun vill starta en kraftfull och positiv omvandling av kommundelarnas centrummiljöer och kringliggande landsbygd. 

Våra kommundelsprojekt handlar om:

  • Gemensamma mål
  • Helhetsperspektiv kring centrumförnyelse
  • Stärka kommundelens identitet och framtidstro
  • Öka delaktigheten och ansvarstagandet för de som bor och verkar i kommundelen
  • Skapa trivsammare centrummiljö i kommundelen
  • Åtgärder som främjar attraktionskraften
  • Fysiska, administrativa och organisatoriska frågor

Lokal utvecklingsgrupp

En satsning på kommundelsutveckling måste vara förankrad i en verksamhetsidé med strategier och mål på kort och lång sikt. Helhetssyn, gemensamma mål och samverkan ska genomsyra projektet. Det är därför viktigt att få till stånd en stabil lokal utvecklingsgrupp som driver den socialt, miljömässiga och ekonomiskt hållbara utvecklingen över tiden. Gruppen kan innehålla olika representanter från t.ex. småföretagarförening, köpmannaförening, samhällsförening, privata fastighetsägare, kommunalt bostadsbolag, dagligvarubutik, Apotek, lokalt bankkontor, lokal styrelse på skolan, elevråd, kyrkor och Nässjö kommun. Representanterna ska vara en länk mellan sin organisation och utvecklingsgruppen. En god kommunikation i området ger utvecklingsgruppen hög status.

Kommundelsprojekten bedrivs i Forserum, Bodafors, Malmbäck och Anneberg. De lokala utvecklingsgrupperna har arbetat fram ett lokalt utvecklingsprogram för respektive kommundel.

Kontakt

För ytterligare information, kontakta:
planerings- och utvecklingsavdelningen
Jennifer Cronborn, projektledare
Tel: 0380-51 83 03
jennifer.cronborn@nassjo.se