Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Jättebjörnlokan

Sedan 2012 har jättebjörnlokan bekämpats på kommunal mark. Sedan starten har kända bestånd av jättebjörnlokan minskat med cirka 40 procent. Samtidigt har nya bestånd upptäckts och dessa bekämpas fortlöpande. Arbetet utfört av tekniska serviceförvaltningens arbetsutvecklingsavdelning. Bestånd på privatmark får markägaren själv bekämpa

Arbetsmetoder
Arbetet bedrivs med hjälp av både mekaniska och kemiska metoder. När det är i närheten av vatten sker endast mekanisk bekämpning (lie). I övrigt används Glyfonova, som är ett medel som skadar rötterna. Medlet bryts ner efter cirka 14 dagar.

Långsiktigt arbete
Bekämpningen måste pågår i flera år då frö kan ligga i upp till åtta år i marken innan de gror. Därför är det viktigt att bekämpa jättebjörnlokan innan den har fått frö. Områden med jord och schaktmassor från område där det finns eller har funnits jättebjörnloka bör kontrolleras så det inte uppstår nya bestånd.   

Mera fakta
Jättebjörnlokan är en mycket storväxt, flerårig ört. Stjälken kan bli upp till tre meter hög och nästan tio centimeter tjock, den är glest styvhårig, något räfflad och vanligen mer eller mindre rödfläckig. Bladen är mycket stora, upp till en meter breda.

Jättebjörnloka är en ursprungligen odlad och förvildad växt som naturaliserats och som numera är ganska vanlig i vissa trakter, främst i Syd- och Mellansverige och kan på sina ställen bilda enorma bestånd. Arten härstammar från området kring Kaukasus. Växten är giftig då den innehåller så kallade furanokumariner som är irriterande på hud, särskilt om huden utsätts för solbestrålning. Brännskadeliknande symtom med kraftig hudirritation, rodnad och blåsor, som kan bli stora och smärtsamma. Besvären kan kvarstå i veckor, eventuellt även ärrbildning och mörkfärgning av huden.

Mer information
Kontakta tekniska serviceförvaltningen, arbetsutvecklingsavdelningen, Jonas Hällkvist, tel. 070-314 02 50.

Jättebjörnloka.