Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Snövit blir Idéskola för mångfald

Förskolan Snövit i Runneryd har utsetts till Idéskola för mångfald av Myndigheten för skolutveckling. Det innebär att förskolan ska dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper kring mångfald till andra förskolor och skolor runt om i landet.
­- Det här känns jättekul och inspirerande säger Helen Tarenius, ansvarig rektor.

Bild: Förskolan Snövit i Nässjö.

Förskolan Snövit i Runneryd har utsetts till Idéskola för mångfald.

Idéskolesatsningen ingår som en del i Myndigheten för skolutvecklings uppdrag från regeringen att förbättra förskole- och skolsituationen i segregerade områden. Under projekttiden, som är två år, kommer förskolan Snövit att ingå i ett nationellt nätverk för att bland annat utbyta erfarenheter med andra idéskolor. Förskolan kommer också att ta emot studiebesök och på andra sätt sprida kunskap om sitt arbetssätt.

- Tanken är att vi ska fungera som förebilder för andra som befinner sig i liknande situationer, förklarar Helene Tarenius.
Under projekttiden får förskolan ett ekonomiskt stöd från Myndigheten för skolutveckling på 100 000 kr per år.