Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Flyktinghjälp

Tusentals människor kommer till Europa för att söka skydd. Det är vuxna, familjer och ensamkommande barn som flyr från krig och oroshärdar i sina hemländer. Att söka asyl är en process som i Sverige sker via statliga Migrationsverket. Kommunen har också ansvar i mottagandet, exempelvis när det gäller ensamkommande flyktingbarn.

Flyktingsituationen i Sverige

Följ utvecklingen nationellt via Migrationsverkets hemsida. Här kan du även läsa mer om hur flyktingmottagningen går till i Sverige. 

Flyktingsituationen i Jönköpings län 

Läget när det gäller flyktingsituationen i Jönköpings län är ansträngt och trycket på kommunerna är hårt. Som en del i arbetet sker regelbundna avstämningar och samverkan mellan länets myndigheter och organisationer. Förberedelse finns om situationen skulle förändras ytterligare.

Migrationsverket började i oktober att göra anspråk på ett antal av de evakueringsplatser som kommunerna i länet erbjudit för att hjälpa till i ett akut läge i flyktingmottagningen. 

Läs mer om läget i länet.

Allmänt om flyktingmottagande

Läs mer om Nässjö kommuns arbete med flyktingmottagande och integration.

Läs mer om svenska myndigheters samarbete kring flyktingsituationen.

Läs mer om hur privatpersoner kan hjälpa till.

Kontaktpersoner  

Om du har allmänna frågor gällande asylsökande eller nyanlända i kommunen kan du kontakta Nässjö kommuns integrationshandläggare via tel. 0380-51 80 00, eller skicka ett e-postmeddelande till sandra.sandin-lindqvist@nassjo.se.

Det går också bra att kontakta integrationsstrateg Alexander Lowejko på 0380-51 72 72 eller e-post: alexander.lowejko@nassjo.se

För frågor om evakueringsplatser: kontakta Helen Tarenius, chef Nässjö lärcenter, tel. 0380-51 72 60.

Senaste uppdatering: 151216