Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Dagvattenpark Runnerydssjön

Nässjö kommun och Nässjö Affärsverk AB håller på att snygga upp området söder om Runnerydssjön. Vi förskönar samtidigt som vi anpassar kanalen och dagvattenledningar för att bättre kunna ta hand om stora mängder regnvatten vid skyfall. Arbetet ska vara klart hösten 2016.

Karta - dagvattenparken vid Runnerydssjön

  • Den nya gång- och cykelvägen som var klar under 2014 ska nu kompletteras med träd mot industriområdet och gräsmatta längs med vägen. Detta arbete är planerat till november i år.  
  • Där dagvattenrören mynnar ska det grävas en damm och kanalen ska rensas. Detta arbete utförs av Nässjö Affärsverk (NAV). Läs mer på NAV:s webbplats
  • Längs med dammen och kanalen som viker av mot Fiskargatan ska ett promenadstråk anläggas. Detta arbete är planerat till vintern 2015/våren 2016.
  • På grönytan ner mot sjön planteras blandade blommor och ett antal insekts- och fågelholkar sätts upp. Detta bidrar till att öka den biologiska mångfalden. Låt dig inspireras och hålla utkik efter skyltarna med tips på hur du anlägger något liknande i din trädgård!
    Detta arbete är planerat till våren 2016. 

Projektet är delfinansierat av Naturvårdsverket och är ett så kallat LONA-projekt (Lokal naturvård). Syftet med LONA är att stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.

Har du frågor om projektet?

Kontakta projektledare Monica Johansson, samhällsplaneringskontoret, Nässjö kommun. Tel. 0380-51 83 19.