Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Aktuella projekt / Provtagning av mark i Fredriksdal

Provtagning av mark i Fredriksdal

Resultat från provtagning av mark vid Fredriksdals förskola

Under hösten 2017 genomfördes en markundersökning på fastigheten där förskolan och näridrottsplatsen finns i Fredriksdal. På platsen låg tidigare en handelsträdgård. Efter undersökningen har riskbilden för området ändrats och riskklassningen har sjunkit.

Resultaten visar på rester av DDT i en av provpunkterna på förskolans gård. Resterna som hittats ligger över gränsvärdet för bostadsområden, men föroreningen utgör inte någon risk för personer som vistas på området.

Bekämpningsmedlet är i första hand dåligt för miljön och är ett ämne som ligger stabilt nere i marken. Gräsmattan fungerar som ett skydd mot den något förorenade jorden.

För att inte begränsa framtida användningar av platsen kommer Nässjö kommun att gå vidare med saneringsåtgärder under 2018.

Vanliga frågor och svar

Vad händer om mitt barn har fått i sig jord från platsen?
För att det ska finnas någon hälsorisk behöver barnet få i sig stora mängder under en lång tid. Några nävar jord under förskoletiden har ingen påverkan.

Kan mina barn leka på marken vid förskolan, fritidshemmet och näridrottsplatsen?
Om det skulle finnas bekämpningsmedel i marken så ligger det längre ner i marken.

Varför byggdes en förskola och fritidshem på marken där man vet att det funnits en gammal handelsträdgård?
Under 2011-2012 utförde Statens geotekniska institut (SGI) en inledande utredning av hur föroreningsproblematiken vid gamla handelsträdgårdar ser ut. När förskolan/fritidshemmet projekterades var detta ännu inte aktuellt.

Fakta om handelsträdgården

Med en gammal handelsträdgård menas de som funnits före 1990. Många av de gamla bekämpningsmedlen förbjöds på 70–80-talet. Handelsträdgården i Fredriksdal var i drift mellan 1935-1990. Där odlades framförallt tomater, jordgubbar och blommor. Handelsträdgården bestod av ett bostadshus, ett skjul för förvaring och två växthus samt en bit friland som man odlade på. Växthuset revs 2004 och därefter revs bostadshuset och skjulet i samband med att förskolan skulle byggas 2010.

Vid frågor kontakta Monica Johansson, miljöhandläggare samhällsplaneringskontoret
0380-51 83 19.