Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Aktuella projekt / Kvarteret Ärlan

Kvarteret Ärlan

Vi utvecklar kvarteret Ärlan 

En levande och attraktiv stadskärna - arbetet fortsätter och näst på tur är det som kallas kvarteret Ärlan. 

Kvarteret ligger vid Södra torget mellan Rådhusgatan och Storgatan och har tidigare använts för grundskoleverksamhet. Omvandlingen av kvarteret Ärlan är en del i stadsbyggnadsvisionen och med sitt centrala läge är kvarteret en viktig del i utvecklingen av Nässjö city

Vad händer härnäst?

Inför utvecklingen av kvarteret har en medborgardialog genomförts. Det har skett genom Öppet hus på området, sociala medier, enkäter digitalt och analogt via restauranger, medborgarkontoret och torgdagar. Sammanställningen kan du läsa här.

Utifrån medborgardialogen valde styrgruppen ut följande ledord för det fortsatta arbetet.

  • Bostäder
  • Öppet/tillgängligt
  • Mötesplatser/aktiviteter
  • Generationsöverskridande
  • Grönt

Utifrån dessa ledord arbetar nu projektgruppen vidare med att konkretisera den fortsatta inriktningen och användningen av kvarteret och huvudbyggnaden. På sikt spås bostäder vara den dominerande användningen av kvarteret, tillsammans med flera andra mer öppna användningar.

Oavsett användning är ambitionen att kommuninvånarna ska uppleva att huvudbyggnaden helt eller delvis är tillgänglig för dem. Detta gäller även privat verksamhet som helt eller delvis är riktad till allmänhet. Tills vidare ska huvudbyggnaden ägas av kommunen.

De kommunala verksamheterna ska tillfrågas om de är intresserade av att hyra lokaler i kvarteret (både befintliga och nya byggnader) på kort och lång sikt.

Det blir fler tillfällen till medborgardialog under processen framöver. Två dialogfaser ingår i en detaljplaneprocess.