Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Politik och demokrati / Kommunens revisorer

Kommunens revisorer

Kommunens revisiorer granskar kommunens verksamhet

 

Kommunens revisorer är kommunfullmäktiges och ytterst medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen.

Uppdrag

Kommunens revisorer granskar all kommunal verksamhet för att se till att verksamheten sköts på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Revisorerna undersöker bland annat hur de olika kommunala nämndernas, bolagens och stiftelsernas ekonomi ser ut och hur den interna kontrollen fungerar.

Revisorernas uppdrag är ytterst att pröva ansvarstagandet och uttala sig om detta till kommunfullmäktige inför deras beslut om ansvarsfrihet ska beviljas eller inte. Detta görs i den årliga revisionsberättelsen.

Så här jobbar kommunrevisionen

Varje år upprättar kommunens revisorer en granskningsplan som innehåller utvalda verksamheter som ska granskas. Under året överlägger revisorerna också med representanter för kommunstyrelsen och övriga nämnder. Revisorerna gör också studiebesök hos olika verksamheter.

Revisorernas arbete regleras bland annat av det reglemente som kommunfullmäktige antagit för verksamheten men också av kommunal-, aktiebolags- och stiftelselagen.

Revisorerna är ett fristående kommunalt organ både till funktion och organisation och består av nio politiker. Varje revisor är självständig och oberoende i förhållande till sina medrevisorer. Revisorerna samarbetar med KPMG respektive Ernst & Young för att få experthjälp inom vissa områden.

Kontakt

Per Ewert, 0709-51 51 37, per.ewert@nassjo.se