Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Stiftelser

Stiftelseförordnande Bostadsstiftelsen Annebergshus application/pdf

Stiftelser under kommunstyrelsen application/pdf Detta är inte beslutat av kommunfullmäktige utan är en förteckning över stiftelser.

Stiftelser under kultur- och fritidsnämnden application/pdf Detta är inte beslutat av kommunfullmäktige utan är en förteckning över stiftelser.

Stiftelser under barn- och utbildningsnämnden application/pdf Detta är inte beslutat av kommunfullmäktige utan är en förteckning över stiftelser.

Stiftelser under socialnämnden application/pdf Detta är inte beslutat av kommunfullmäktige utan är en en förteckning över stiftelser.

Stadgar för stiftelsen Träcentrum Nässjö application/pdf