Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Politik och demokrati / Anslagstavla / Överklaga beslut

Överklaga beslut

Vem kan överklaga?

Du som är medlem i Nässjö kommun kan överklaga allmänna beslut som fattas av kommunfullmäktige eller av någon av nämnderna. Du är medlem i Nässjö kommun om du är folkbokförd eller äger en fast egendom i kommunen.

Vad kan jag klaga på?

Du kan överklaga ett beslut om du anser att det fattats på fel sätt, så kallad laglighetsprövning enligt kommunallagen. Det innebär att domstolen prövar om beslutet är lagligt. Beslutets lämplighet prövas inte. Du måste ange någon av de fyra prövningsgrunder i kommunallagen som stöd för din klagan:

  1. beslutet har inte kommit till på lagligt sätt,
  2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget,
  3. det organ som har fattat beslutet har inte haft rätt att göra det, samt
  4. beslutet strider mot lag eller annan författning.
Hur klagar jag?

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut. Tiden räknas från den dagen informationen om att beslutet är justerat har publicerats på kommunens anslagstavla. Kommunens anslagstavla finns på www.nassjo.se. På anslagstavlan finns information om justering av samtliga nämnders protokoll.

Om du vill överklaga ett beslut ska du ange vad du tycker är fel i beslutet och varför du anser att beslutet är felaktigt. Du ska hänvisa till en eller flera av de fyra prövningsgrunderna ovan.

Överklagandet ska vara skriftligt, på papper eller i elektronisk form. Skicka din överklagan till Förvaltningsrätten i Jönköpings län via brev eller e-post.

Förvaltningsrätten,
Box 2201,
550 02 Jönköping

eller

forvaltningsrattenijonkoping@dom.se