Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Om kommunen / Nässjöbygdens historia

Nässjöbygdens historia

Torgdag vid sekelskiftet

 
Nässjö kommun såg dagens ljus för första gången 1971, då ett antal köpingar och landskommuner slogs samman med Nässjö stad. Men Nässjöbygdens historia är äldre än så. 4000 år äldre närmare bestämt. Det vittnar lämningar från såväl stenålder som brons- och järnålder om. Lite längre fram i historien var det kristendomen och kyrkobyggandet som har satt de djupaste spåren i bygden.

Nässjöbygdens historia har i mångt och mycket varit böndernas historia. Det var först under 1800-talets andra hälft som den glest befolkade trakten fick ett nytt liv. Detta genom järnvägens ankomst. Från att ha varit en glesbygd växte under några årtionden ett antal samhällen upp längs spåren. I järnvägens kölvatten gjorde också industrin sitt intåg, både i Nässjö och övriga samhällen. Detta ledde till att allt fler människor flyttade till tätorterna.

Efter att Nässjö 1874 blev järnvägsknut växte samhället kraftigt. Under Carl Petersons ledning blev orten municipalsamhälle och under många år drev Peterson ett intensivt arbete för att kvalificera Nässjö för stadsrättigheter, något som dock skedde först efter hans död.

Nässjös folkmängd fortsatte att stiga ända fram till 1970 och i samma takt utvecklades staden. Folkrörelser och frikyrkor fick fäste samtidigt som idrotten fick en allt starkare ställning och skolväsendet byggdes ut.

I våra dagar har befolkningsutvecklingen avtagit, men staden lever och frodas trots det. Nya företagsetableringar, främst inom logistiken, har skapat många arbetstillfällen, samtidigt som järnvägen såklart fortfarande spelar en avgörande roll.

Vill du läsa mer om Nässjöbygdens historia? Här finns några boktips!

Vill du se vykort från äldre tiders Nässjö kan du besöka www.nassjovykort.se.