Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Om kommunen / Ekonomi / Investeringar

Investeringar

Under 2017 investerade kommunen för 131,3 miljoner kronor. Bland de större investeringsprojekten kan nämnas:

  • Renovering av Runnerydsskolan (etapp 1)
  • Tillbyggnad Nyhemsskolan
  • Tillbyggnad hus 2 Brinellskolan
  • Ombyggnad Rådhusgatan
  • Exploatering av nytt bostadsområde i Alsberg

 För 2018 har investeringar för cirka 177 miljoner kronor budgeterats i samband med den av kommunfullmäktige beslutade budgeten.