Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Nyheter / Pensionärsföreningar lämnar synpunkter på Parkgårdens framtid

Pensionärsföreningar lämnar synpunkter på Parkgårdens framtid

Just nu håller Nässjö kommun på att utreda OM Parkgården kan omvandlas till ett trygghetsboende. Utbudet av olika lägenhetstyper för äldre, sjuka och/eller handikappade personer är ganska litet. Grundtanken är att det ska finnas bostäder i kommunen som är anpassade till alla livets faser.

Utredningen ska avrapporteras till kommunfullmäktige under senhösten och ska därefter ligga till grund för politiska beslut. Frågan kantas redan under utredningstiden av flera missförstånd bland annat…

  • Parkgården ska säljas till Riksbyggen.
    • Parkgården ska, om utredningen visar att trygghetsboende som kooperativ hyresrätt är en bra idé, säljas till den förening som hyresgäster, Nässjö kommun och Riksbyggen tillsammans bildar. Nässjö kommun har för avsikt att mycket engagerad i föreningen.
  • Riksbyggen ska driva trygghetsboendet.
    • Boendet ska drivas av en styrelse bestående av representanter från hyresgästerna, Nässjö kommun och Riksbyggen. Riksbyggens uppdrag är att förvalta fastigheten.

Kommunala pensionärsrådet (KPR) informerades om utredningen vid ett möte den 19 maj.

-Vi är måna om att få del av allas tankar om Parkgården och därför ombads representanterna i rådet att, utifrån tre frågor, ge sina ståndpunkter, berättar Malin Johansson, verksamhetschef för äldreomsorgen.

Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG) och Sveriges Pensionärsförening (SPF) har lämnat in sina tankar. Enligt uppgift från Smålands Dagblad finns även synpunkter från Pensionärernas riksförbund (PRO), men dessa har ännu inte lämnats in till Nässjö kommun.

-Vi har också informerat nuvarande hyresgäster på Parkgården om utredningen och dess inriktning, fortsätter hon.

Med de inlämnade svaren som grund tecknar sig en något annorlunda bild än den som SmD (140617) målar upp. Det råder en försiktigt positiv anda i svaren. Det både pensionärsföreningarna och nuvarande hyresgäster oroar sig för är att hyran ska bli så hög att det bara blir personer med väldigt goda pensioner som har råd att bo där.

-Det är en högst förståelig farhåga, säger Malin Johansson. Det är därför vi först måste utreda möjligheten och försöka hitta en vettig balans mellan önskad standard och faktiska boendekostnader.

Diskussionen med KPR och hyresgästerna fortsätter. Vid nästa möte i september kommer Riksbyggen att delta vid KPRs möte för att ge ytterligare information om vad bland annat kooperativ hyresrätt innebär.