Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Dödsboanmälan

När någon har avlidit skall en bouppteckning eller en dödsboanmälan göras. Dödsboanmälan sker i de fall tillgångarna i dödsboet (jämte andel i giftorättsgods) inte överstiger begravningskostnaderna samt övriga kostnader i samband med dödsfallet. Det får inte finnas tillgångar i form av fast egendom eller tomträtt.

Dödsboanmälan görs av Medborgarkontoret efter utredning och under förutsättning att den avlidne var folkbokförd i Nässjö kommun den 1 november året före dödsfallet. Om folkbokföringskommun och vistelsekommun (den kommun där den avlidne var bosatt) inte överensstämmer görs dödsboanmälan av Medborgarkontoret om den avlidnes vistelsekommun var Nässjö.

För närmare information, kontakta Medborgarkontoret

Elisabeth Rang, 0380-51 74 09, elisabeth.rang@nassjo.se
 

Blanketter för ansökan om dödsboanmälan hittar du i vårt blankettlager.