Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel

Alla som vill kan välja en borgerlig vigsel. Vigseln är en ceremoni utan religiösa inslag och vigseln förrättas av en person som är utsedd av Länsstyrelsen. Ceremonin är i grunden kort, endast någon minut. Den som vill komplettera ceremoni med till exempel sång, musik, dikter kommer överens med vigselförrättaren om detta. 

Intyg om vigsel

Innan vigseln måste båda parter har ett intyg om vigsel (hindersprövning). Detta intyg får man via Skatteverket. Du som bor i Nässjö kommun vänder dig till Skatteverket i Eksjö, tel. 0381-575 00. Blanketten kan laddas ned här. Ansök i god tid innan. Handläggningstiden är 3-6 veckor. Intyget gäller enbart i fyra månader.

Vigselförrättare

Det är Länsstyrelsen som utser vigselförrättare. Uppdraget är personligt och inte kopplat till anställning eller förtroendeuppdrag inom Nässjö kommun. Det är inte en kommunal skyldighet att tillhandahålla vigselförrättare, vilket innebär att man inte kan kräva att en förrättare ska finns tillgänglig en viss dag eller en viss tid. En vigselförrättare har sin fulla rätt att tacka nej till uppdrag om föreslagen tid/datum inte passar. De personer som är vigselförrättare gör detta på sin fritid och får en ersättning från Länsstyrelsen om 110 kronor per vigsel.

I Nässjö kommun är sammanlagt åtta personer förordnade. Med flera vigselförrättare är ambitionen att det alltid ska finns någon som har möjlighet att ställa upp. Dock lämnas inga garantier för detta. Våra vigselförrättare heter:

  • Ulf Fransson
  • Greger Phalén
  • Anna-Carin Magnusson
  • Viveka Forell Karlsson
  • Malin Olsson
  • Ann-Cathrine Gunnar
  • Cecilia Gerhardsson

Vittnen

Två vittnen måste närvara under akten för att vigsel ska bli juridiskt hållbar. Vittnena ska vara 15 år eller äldre. Om vigseln sker i Stadshuset och paret inte har egna vittnen med sig så kan några av tjänstemännen i Stadshuset ställa upp. Detta görs upp innan med den vigselförrättare som åtar sig uppdraget.

Plats

Normalt genomförs de borgerliga vigslarna i Stadshuset, Carl Petersson rum. Det är möjligt att förrätta vigsel även på annan plats (företrädesvis i Nässjö kommun). Detta görs upp med den vigselförrättare som åtar sig uppdrag.

Kostnad

Den borgerliga vigseln är kostnadsfri. Om vigsel inte genomförs i Stadshuset har vigselförrättaren rätt att begära ersättning av brudparet för resan till den plats där vigseln istället ska genomföras.

Bokning

Förfrågan om bokning görs hos Kristina Nordlander, tel. 0380-51 72 53 eller på medborgarkontoret, tel. 0380-51 80 00.