Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Ledningssystem

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9 - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, framgår det att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS, ska inrätta och tillämpa ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Syftet med ledningssystem för kvalitetarbete är att skapa en grundläggande ordning och reda i verksamheten, att kvalitetsarbetet är dokumenterat på ett strukturerat sätt, och att det dokumenterade kvalitetsarbetet följs och utvecklas med förändrade behov.

Kvalitet definieras enligt Socialstyrelsen, som uppfyllelse av krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.

Här kan du ta del av socialförvaltningens ledningssystem.

 

Redovisningar

Nedan finner du de årliga redovisningarna av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet i form av kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse.

 

I vänstermenyn hittar du mer information som är knutet till ledningssystemet.